ข่าวเศรษฐกิจ

ขึ้นค่าแรงรอบ 2 ยังไร้ข้อสรุป เอกชนชงขึ้นตามทักษะ

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยความคืบหน้าของการพิจารณาทบทวนอัตราค่าแรงขั้นต่ำหลังจากที่มีการปรับขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2567 ว่าขณะนี้คณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุดเพื่อมาพิจารณาจัดทำสูตรในการคำนวณใหม่ รวมถึงสำรวจข้อมูลที่จะมาประกอบสูตรให้เหมาะสม ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจน เพราะมีตัวแปรหลายด้าน เช่น อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ผลิตภาพแรงงาน ฯลฯ ซึ่งหากยึดเฉพาะข้อมูลปี 2566 ซึ่งเงินเฟ้อบวก 1.23% GDP ขยายตัวเพียง 1.9% ยิ่งทำให้ค่าแรงปรับขึ้นได้ต่ำ แต่คาดว่าจะเป็นการนำตัวเลขทั้งหมดมาเฉลี่ย 5 ปี แต่ก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะใช้ข้อมูลช่วงใด จึงไม่มั่นใจว่าการปรับขึ้นค่าแรงรอบที่ 2 ในปี 2567 จะทันช่วงเดือน พ.ค. หรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนเห็นว่าการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงควรมุ่งไปที่ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพ 200 อาชีพ ซึ่งขณะนี้มีอัตราเฉลี่ยเกินวันละ 400 บาทอยู่แล้ว และเห็นว่าภาครัฐควรใช้เกณฑ์ดังกล่าวกับฝีมือแรงงานทักษะขั้นต่ำเช่นกัน โดยการให้สอบทักษะฝีมือแรงงานซึ่งน่าจะเกิดความยั่งยืนและการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดีกว่า ทั้งนี้ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นการทั่วไปส่วนใหญ่จะตกกับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่แรงงานไทยส่วนใหญ่ได้ค่าแรงที่สูงอยู่แล้ว แต่เมื่อจะปรับขึ้นทำให้ต้องปรับขึ้นทั้งกระดานท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอน จึงยิ่งซ้ำเติมธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 26 ก.พ. 2567)  

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview