บทความพิเศษจากกรรมการผู้จัดการ

อยาก Growth แบบไม่สะดุด ... ต้องมาให้สุดที่ Green Growth

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วันนี้ตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่ง EXIM BANK ก่อตั้งมาครบ 30 ปีพอดีครับ สำหรับการเริ่มต้นเข้าสู่วัยเลข 3 นี้ ผมขอย้ำว่า EXIM BANK พร้อมแล้วครับที่จะเดินหน้าสู่บทบาทใหม่ในการเป็น Green Development Bank เพื่อสนับสนุนธุรกิจไทยให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพราะผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ค้าขายในประเทศหรือส่งออก หากไม่ปรับธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือปรับตัวล่าช้าเกินไปก็อาจถูกจำกัดการเติบโตจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้

 • Carbon Concern ในตลาด : ผู้บริโภคเลือกสนับสนุนธุรกิจสีเขียว และไม่ฟอกเขียว ผลสำรวจของ Euromonitor ในปี 2566 ชี้ว่าผู้บริโภค 64% พยายามปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเข้าสู่แนวทางของความยั่งยืน โดยเฉพาะการลดการใช้พลาสติก ลดขยะอาหาร และรีไซเคิลของใช้ ขณะที่ 30% พยายามลดการปล่อยคาร์บอนและเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคส่วนหนึ่งตระหนักว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงต่อโลกได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว จึงเรียกร้องให้ภาคธุรกิจแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงจัง ไม่ฟอกเขียว (Greenwashing) หรือการกล่าวอ้างว่าสินค้าหรือบริษัทของตนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ลงมือทำจริง โดยมีผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ต้องการให้ธุรกิจแสดงหลักฐานการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นเหตุให้ภาคธุรกิจต้องหันมาให้ความสำคัญกับทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนให้ผู้บริโภครับทราบ
 • Carbon Measures ของประเทศผู้นำเข้า : มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมประเทศคู่ค้าที่กลายเป็นกำแพงสูงสำหรับธุรกิจที่ไม่ปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ของ EU ซึ่งกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องรายงานปริมาณการปล่อยคาร์บอนของสินค้า 6 ประเภท (ซีเมนต์ กระแสไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม และไฮโดรเจน) และจะเริ่มจ่ายภาษีคาร์บอนตั้งแต่ปี 2569 และร่างกฎหมาย Clean Competition Act (CCA) ของสหรัฐฯ ที่คาดว่าในปี 2568 จะเริ่มให้ผู้ประกอบการในประเทศจ่ายภาษีตามปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยเกิน รวมถึงมาตรการของอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างพิจารณาจะนำมาใช้ในลักษณะเดียวกัน สถานการณ์ข้างต้นกดดันให้ผู้ส่งออกต้องเร่งปรับลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อมิให้ราคาสินค้าเมื่อรวมกับภาษีคาร์บอนแล้วสูงเกินไป มิเช่นนั้นผู้นำเข้าอาจหันไปเลือกนำเข้าจากคู่แข่งที่มีต้นทุนถูกกว่า นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติพบว่ามีผู้นำเข้าบางรายขอให้ผู้ส่งออกสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ถูกกำหนดในมาตรการดำเนินการจัดส่งปริมาณการปล่อยคาร์บอนด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายอาจมีต้นทุนการจัดทำรายงานเข้ามาเพิ่มเติมโดยไม่ได้คาดคิด
 • Carbon Tax ในประเทศ : การเดินหน้าเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทยภายในปี 2593 ส่งผลให้รัฐบาลไทยจำเป็นต้องดำเนินการหลายแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ การจัดเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) จากสินค้าที่ผลิตในประเทศ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และมีแผนจะกำหนดให้ทุกฝ่ายต้องแจ้งปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อจัดทำฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรติดตามความคืบหน้าการออกพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นแกนหลักที่เชื่อมสู่มาตรการอื่นในระยะต่อไป

เป็นเวลา 3 ทศวรรษที่ EXIM BANK เดินเคียงข้างผู้ประกอบการไทย และนำผู้ส่งออกไทยโบยบินไปตลาดโลก ณ วันนี้เมื่อเทรนด์ธุรกิจทั่วโลกต่างมุ่งไปสู่การเป็นกิจการที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ EXIM BANK ก็พร้อมเคียงข้างและนำพาผู้ประกอบการไทยเติบโตไปบนเส้นทางสีเขียวด้วยกัน และแม้ EXIM BANK จะอยู่ในบทบาทใหม่ แต่สิ่งที่ยังคงอยู่เหมือนเดิม คือ ความมุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ในทุกภาคส่วน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ

Related
more icon
 • อินเดีย … ตลาดใหญ่ โตแรง แซงทุกมิติ

  ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดโลกที่เผชิญกับวิกฤตเข้ามาเป็นระลอก ตั้งแต่ COVID-19 ต่อเนื่องด้วยวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังก่อตัวขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกจากปัญหาเงินเฟ้อในปัจจุบันที่สูงทำลายสถิต...

  calendar icon27.04.2023
 • ไขข้อคิดพิชิตธุรกิจ SMEs ส่งออก

  ในช่วงที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs จำนวนหนึ่ง เนื่องจากการดูแล SMEs ให้กลายเป็นผู้ส่งออก ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ EXIM BANK ควบคู่ไปกับการสนับสนุนทุนไทยให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละโอกา...

  calendar icon18.03.2023
Most Viewed
more icon
 • ตลาดแอฟริกา : แหล่งลงทุนที่ทำกำไรดีอย่างคาดไม่ถึง

  ท่านผู้อ่านครับ ในปีที่ผ่านมาผมได้เล่าถึงโอกาสการค้าการลงทุนในทวีปแอฟริกาไปแล้วหลายครั้ง ว่าเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ ทั้งในแง่ทรัพยากรธรรมชาติ ขนาดตลาด สัดส่วนประชากรในวัยแรงงาน การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาวะเศรษฐกิจ และ...

  calendar icon22.01.2019
 • การขายสินค้าออนไลน์ใน CLMV ให้ประสบความสำเร็จ

  ปัจจุบันแม้ตลาดออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือที่เรียกว่า CLMV จะยังมีขนาดเล็กกว่าไทย ด้วยจำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีสัดส่วนเพียง 53% น้อยกว่าไทยที่มีสัดส่วนมากถึง 82% แต...

  calendar icon18.09.2018
 • ส่องโอกาสอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนในตลาดแอฟริกา

  ปัจจุบันนี้คงต้องยอมรับครับว่าทวีปแอฟริกากำลังเนื้อหอม ที่ผมกล่าวเช่นนี้เพราะมีสัญญาณที่สื่อให้เห็นชัดเจนว่าภาครัฐของหลายประเทศกำลังพยายามหาทางนำผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดแอฟริกาเพื่อยึดหัวหาด เห็นได้จากจำนวนสถานทูตตั้งใหม่...

  calendar icon26.03.2019
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview