ข่าวเศรษฐกิจ

กฟผ. ประกาศเป้าเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี 2593) ด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ด้วยโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด (Hydro-Floating Solar Hybrid) โดยคาดว่าจะมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มจากเดิมที่ภาครัฐให้ผลิตเพียง 2,725 เมกะวัตต์ (MW) เป็น 5,325 MW ในปี 2580 2) เพิ่มปริมาณดูดซับคาร์บอน ด้วยโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ (ช่วยลดคาร์บอนได้ปีละ 1.2 ล้านตัน) ภายใน 10 ปี (2565-2574) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน 3.5-7 ล้านตันในปี 2588 และ 3) ใช้กลไกสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอน เช่น โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เบอร์ 5 บ้านและอาคารเบอร์ 5 เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยปล่อยคาร์บอนปีละ 300-400 ล้านตัน และการดูดซับหรือจัดการคาร์บอนมีต้นทุนตันละ 2,000 บาท ส่งผลให้ไทยต้องสูญเสียเงินปีละ 7-8 แสนล้านบาท (www.energynewscenter.com)

link อื่นๆ
  • Relate Preview
  • Relate Preview
Financial Products