ข่าวเศรษฐกิจ

ราคา CPO ในตลาดโลกปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี

แหล่งข่าวจากผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในตลาดโลกปรับขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี ที่ตันละ 5,170 ริงกิต เทียบกับช่วงก่อนหน้าซึ่งราคาตันละ 2,000 ริงกิต เป็นผลจากการที่ทั่วโลกมีความต้องการพลังงานมากขึ้น ขณะที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีผลผลิตปาล์มน้ำมันน้อยลง แต่ส่งออก CPO มากขึ้น สำหรับราคาปาล์มน้ำมันในไทยล่าสุดปรับขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ 8.40-9 บาท ทำให้ราคา CPO ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 44 บาท (เทียบกับช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งราคากิโลกรัมละ 40 บาท) ส่วนราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในประเทศยังคงจำหน่ายไม่เกินขวดละ 49 บาท เนื่องจากเป็นราคาควบคุม แม้หากคำนวณจากต้นทุนการผลิตจริงแล้ว น้ำมันปาล์มบรรจุขวดควรมีราคาจำหน่ายขวดละ 55 บาทก็ตาม ทั้งนี้ คาดว่าในระยะถัดไปไทยจะมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มมากขึ้นทั้งในภาคขนส่งและธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากการเปิดประเทศ ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยมากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 21-24 ต.ค. 2564)

link อื่นๆ
  • Relate Preview
  • Relate Preview
Financial Products