บทความ board icon

ทั้งหมด : 899 รายการ

 • Highlight- ความเคลื่อนไหวของสินค้าส่งออกสำคัญของไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 และแนวโน้มในระยะข้างหน้า - เศรษฐกิจและการค้าโลกในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนขึ้น ทำให้ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศ/กลุ่มประเทศหนึ่งๆ อาจก่อใ...

  calendar icon10.09.2020
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ การลงทุนใน CLMV ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากการลงทุนในภูมิภาคอื่นทั่วโลกที่การลงทุนส่วนหนึ่งต้องชะลอหรือเลื่อนออกไป เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยและมาตรการจำกัดการเดินทาง ซึ่งหากพิจารณาการ...

  calendar icon08.09.2020
 • การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนเริ่มทดลองใช้บริการการแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine มากขึ้น เพราะบริการดังกล่าวทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้แม้อยู่คนละที่กับผู้ป่วย ...

  calendar icon01.09.2020
 • Highlight- แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19 ของประเทศคู่ค้า : คาดจีนและเกาหลีใต้จะเป็นกลุ่มแรกที่เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาเท่ากับก่อนเกิด COVID-19- ญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปเวียดนาม เป็นสัญญาณเตือนว่าไทยอาจเผ...

  calendar icon13.08.2020
 • สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเมียนมานับว่ายังอยู่ในวงจำกัด โดยปัจจุบัน (ณ วันที่ 10 เมษายน 2563) จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเมียนมามีอยู่เพียง 27 ราย ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำห...

  calendar icon07.08.2020
 • ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ดี ผู้ประกอบการไทยจึงควรมองหาลู่ทางขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโด...

  calendar icon07.08.2020
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ New Frontier Key Takeaways ผลกระทบภาคท่องเที่ยวแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ขึ้นกับสัดส่วนการพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจรวม แนวโน้มการฟื้นตัวของนั...

  calendar icon07.08.2020
 • การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการค้าโลก เนื่องจากผู้บริโภคต่างชะลอคำสั่งซื้อสินค้าตามกำลังซื้อที่ลดลง ขณะที่ภาคการผลิตและบริการในหลายประเทศชะลอตัวจากมาตรการ...

  calendar icon25.07.2020