บทความ board icon

ทั้งหมด : 1012 รายการ

 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ ภาวะเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 IMF คาดการณ์เศรษฐกิจเวียดนามปี 2563 ขยายตัว 1.6% และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 6.7% ในปี 2564 ขณะที่ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามรา...

  calendar icon13.01.2021
 • Highlight -ปฏิทินเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการส่งออกของไทยในปี 2564-COVID-19 รอบใหม่ในประเทศ...ปัจจัยใหม่ฉุดส่งออกไทยในปี 2564-การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์...ปัญหากดดันการส่งออกของไทยในไตรมาส 1 ...

  calendar icon13.01.2021
 • การทำธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะหลังวิกฤต COVID-19 ซึ่งเป็นตัวเร่งให้ผู้บริโภคหันมาทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น ข...

  calendar icon30.12.2020
 • ประเด็นด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เพราะการมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่โดยไม่รู้สึกว่ามีข้อจำกัดจากร่างกายของตนเอง เป็นความสุขพื้นฐานที่ทุกคนต้...

  calendar icon28.12.2020
 • Highlight- ประเมินแนวโน้มส่งออกปี 2564 เทียบกับการส่งออกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แบ่งได้เป็น 5 รูปแบบที่แตกต่างกัน- ทั่วโลกมีแนวโน้มจะใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อลดปัญหาโลกร้อน กดดันให้ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตั...

  calendar icon14.12.2020
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์หนี้สาธารณะของ CLMV และอินเดีย ทั้งอินเดียและ สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูง แต่ทั้งสองประเทศกลับมีความเสี่ยงจากภาระหนี้แตกต่างกัน โดยภาระหนี้ของอินเดียยังไ...

  calendar icon09.12.2020
 • Fintech ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างเห็นได้ชัดในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินและจ่ายเงินค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน การทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ และการซื้อขา...

  calendar icon01.12.2020
 • Hacker เป็นภัยร้ายที่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 ระบาด เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายเปลี่ยนมาติดต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตแทน จึงเปิดช่องให้อาชญากรไซเบอร์เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์มากขึ้น...

  calendar icon30.11.2020