Related board icon

ทั้งหมด : 869 รายการ

 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC อยู่ระหว่างทบทวนแผนลงทุนปี 2554-2563 มูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญและเลื่อนโครงการที่ไม่จำเป็นออกไป ขณะที่โครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิ...

  calendar icon17.08.2012
 • บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC คาดว่าจะมีรายได้ในปี 2555 ไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้า 4 แสนล้านบาท เป็นผลจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท...

  calendar icon11.08.2012
 • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กำลังจะกลายเป็นผู้ชนะการประมูลซื้อกิจการบริษัท Cove Energy หลังจากบริษัท Royal Dutch Shell ตัดสินใจถอนตัวจากการยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ ด้วยการยุติข้อเสนอซื้อหุ้...

  calendar icon18.07.2012
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และบริษัท Win Precious Resources Pte. Ltd. (WPR) ร่วมลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) กับบริษัท Myanmar Oil and Gas Enterprise เพื่อเข้า...

  calendar icon06.08.2012
 • กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2555 เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศทรงตัวและอยู่ในระดับต่ำกว่...

  calendar icon18.06.2012
 • กระทรวงพลังงานเตรียมปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยราคา LPG ภาคครัวเรือนจะปรับขึ้น 7.17 บาท/กก. จากที่ตรึงราคาไว้ 18.13 บาท/กก. เป็น 25.30 บาท/กก. ขณะที่ราคา LPG ภาคอุตสาหกรรมจะพิจารณาสูตรใหม่ จากเดิมใช้สัด...

  calendar icon12.06.2012
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC วางแผนลงทุน 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปี 2555-2563 โดยจะเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มูลค่าเพิ่มสูง และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม วิกฤต...

  calendar icon07.06.2012
 • ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ปรับขึ้นสูงสุดที่ระดับ 103.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ระหว่างการซื้อขายในวันที่ 4 มกราคม 2555 ถือเป็นราคาสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 ก่อนที่จะปิดการซื้อขายที่ระดับ 103.22...

  calendar icon01.06.2012
 • บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายสาร Epichorohydrin (ECH) ในจีน กำลังการผลิต 1 แสนตันต่อปี มูลค่าลงทุนรวม 7,200 ล้านบาท คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย...

  calendar icon31.05.2012
 • สำนักข่าว Reuters สำรวจความคิดเห็นจากบริษัทที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมพลาสติก พบว่าความต้องการใช้เม็ดพลาสติกของจีนมีแนวโน้มขยายตัว 5-7% ในปี 2555 ปรับสูงขึ้นจากปี 2554 ซึ่งค่อนข้างทรงตัว อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้เม็ดพลาสติกข...

  calendar icon24.05.2012