Related board icon

ทั้งหมด : 869 รายการ

 • บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เหตุอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หยุดสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากบริษัทฯ ทําให้ย...

  calendar icon14.10.2011
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อนุมัติการส่งเสริมโครงการลงทุนของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ในเครือปูนซิเมนต์ไทย รวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิต Isoprene, Piperylene และ Di-Cyclopentadiene (DCPD) มูลค่าลงทุ...

  calendar icon06.10.2011
 • บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในโรงงานแห่งใหม่มูลค่า 100 ล้านบาท ภายใต้ชื่อบริษัท โคราช ไทยเทค จำกัด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีนป้อนบริษัท อีเกีย ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านรายใ...

  calendar icon05.10.2011
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการลงทุนสร้างคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตน้ำมันแพง นอกจากนี้ ยังพิจารณาการลงทุนโค...

  calendar icon16.09.2011
 • บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างเจรจาซื้อโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Polylactic Acid (PLA) ของบริษัท Nature Works LLC ในสหรัฐฯ คาดว่าจะเข้าถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% และใช้เงินลงทุนราว 3 พันล้านบาท ทั้งนี้ เม็ดพลาสติก ...

  calendar icon16.09.2011
 • International Energy Agency (IEA) คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันของโลกปี 2554 จะอยู่ที่วันละ 89.3 ล้านบาร์เรล หรือลดลงเฉลี่ยวันละ 2 แสนบาร์เรล เทียบกับปี 2553 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปรั...

  calendar icon16.09.2011
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG สนใจเข้าซื้อโรงงานปิโตรเคมีในอินโดนีเซีย 2 แห่ง ด้วยเงินลงทุนมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น โรงงาน Sulfindo เน้นผลิตเอทิลีน ไตรคลอไรด์ และไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ งบประม...

  calendar icon31.08.2011
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เตรียมลดราคาแก๊ซโซฮอล์ 91 ลง 60 สตางค์ และปรับราคาเบนซิน 91 เพิ่มขึ้น 60 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เพื่อเพิ่มส่วนต่างราคาให้จูงใจในการใช้แก๊ซโ...

  calendar icon09.02.2011
 • กรมสรรพสามิตเตรียมหารือกระทรวงพลังงานในการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแก๊ซโซฮอล์ลง 1.50 บาทต่อลิตร จากที่เก็บอยู่ 6.30 บาทต่อลิตร เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการใช้พลังงานทดแทน อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะเสนอให้เพิ่มภาษีน้ำมันเบนซินเ...

  calendar icon30.08.2011
 • คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราวสำหรับน้ำมัน 3 ประเภท ได้แก่ เบนซิน 91 เบนซิน 95 และดีเซล มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ลดลง 8.02 ...

  calendar icon30.08.2011