Related board icon

ทั้งหมด : 869 รายการ

 • คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ “ปาล์มบอร์ด” ขอให้กระทรวงพลังงานเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลเป็นไบโอดีเซล B3 หรือ B5 จากที่ปัจจุบันจำหน่ายเพียงไบโอดีเซล B2 เพื่อช่วยชะลอการปรับลดลงของราคาปาล...

  calendar icon25.03.2011
 • กรมธุรกิจพลังงานเตรียมประกาศขยายระยะเวลาการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล B2 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี จากเดิมที่กระทรวงพลังงานกำหนดระยะเวลาการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล B100 ในน้ำมันดีเซลเพิ่มจาก 2% เป็น 3% ในวันที่ 1 เม...

  calendar icon25.03.2011
 • ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ตรึงราคาก๊าซ LPG และ NGV จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2554 เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาลอยตัวราคาก๊าซ LPG สำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มลอยตัวตั้งแต่เด...

  calendar icon25.02.2011
 • คณะกรรมการบริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีมติจำกัดงบประมาณที่จะลงทุนในธุรกิจก๊าซ NGV โดยเหลืองบไว้เพียงการก่อสร้างปั๊มก๊าซ NGV ให้ครบ 500 แห่ง หรือภายในปี 2554 เท่านั้น จากที่มีอยู่ 400 แห่ง ในปัจจุบัน เนื่องจากในช่วง ...

  calendar icon24.02.2011
 • บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PTL เตรียมลงทุนมูลค่า 2,300 ล้านบาท ในโครงการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดหนา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง...

  calendar icon17.02.2011
 • คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบเพิ่มอัตราชดเชยน้ำมันดีเซล (ไบโอดีเซล B3) อีก 30 สตางค์ต่อลิตร เป็น 1.95 บาทต่อลิตร ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 3,667 ล้านบาท โดยจะยังใช...

  calendar icon25.01.2011
 • กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน หรือ OPEC ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันดิบโลกปี 2554 เป็น 29.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน สูงขึ้น 2 แสนบาร์เรลต่อวัน จากคาดการณ์ไว้เดิม ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายฝ่ายเห็นว่า OPEC ควรเพิ่มปริ...

  calendar icon21.01.2011
 • ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทบทวนมาตรการส่งเสริมการลงทุนโครงการใหม่หรือการขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยกำหนดให้ต้องมีเทคโนโลยีที่สาม...

  calendar icon21.01.2011
 • บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPC คาดว่ารายได้ในปี 2554 จะขยายตัวลดลงเหลือ 7-8% จากที่เดิมคาดว่าจะขยายตัว 10% เนื่องจากลูกค้าบางรายต้องปิดโรงงานจากปัญหาน้ำท่วม ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายเม็ดพลาสติก PVC ใ...

  calendar icon11.01.2011
 • คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหารือแนวทางการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำมันปาล์ม โดยอาจปรับให้เหลือการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเพียงเกรดเดียว คือ ไบโอดีเซล B2 แทนที่การจำหน่ายไบโอดีเซล B3 และ B5 ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวยังไม่ได...

  calendar icon02.01.2011