Related board icon

ทั้งหมด : 869 รายการ

 • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายสายโอเลฟินส์ คาดว่าธุรกิจปิโตรเคมีในปี 2554 ยังอยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากจะมีกำลังการผลิตใหม่จากตะวันออกกลางและจีนเพิ่มขึ้นอีกราว 6 ล้านตัน จากที่เพิ่มขึ้นมาแ...

  calendar icon12.09.2010
 • บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อลงทุนเปิดสถานีบริการน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะสร้างภาพลักษณ์เป็นสถานีบริการน้ำมันของชุมชน ซึ่งอาจใช้แบรนด์ SUSCO ห...

  calendar icon12.09.2010
 • รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมเรียกร้องค่าเสียหายราว 3.1 หมื่นล้านบาท กับบริษัท พีทีทีออสเตรเลีย บริษัทลูกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากกรณีน้ำมันรั่วนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวประมงของอิ...

  calendar icon27.08.2010
 • คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมออกประกาศกระทรวงว่าด้วยโครงการหรือกิจการ 11 ประเภท ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ได้แก่ 1. ก...

  calendar icon25.08.2010
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า บริษัท นิวคอสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ได้รับสัมปทานสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย ขอขยายเวลาขุดเจาะสำรวจหลุมแรกออกไปอีก 1 ปี จากเงื่อนไขสัมปทานเดิมต้องดำเนินการภายในสิ้นปี ...

  calendar icon10.08.2010
 • บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2553 จะเป็นไปตามเป้า 5,700 ล้านบาท แม้เกิดเหตุเพลิงไหม้กับโรงงานแห่งหนึ่งของบริษัทฯ มูลค่าความเสียหาย 500 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ...

  calendar icon09.08.2010
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เตรียมเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติลงทุนขยายกำลังการผลิตโพรพีลีนเพิ่มขึ้นอีก 160,000 ตันต่อปี จากกำลังการผลิตปัจจุบัน 450,000 ตันต่อปี มูลค่าลงทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เ...

  calendar icon12.07.2010
 • ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลมีโอกาสปรับขึ้นสูงกว่าระดับ 30 บาทต่อลิตร จากที่ปัจจุบันราคาดีเซลปกติ (ไบโอดีเซล B3) อยู่ที่ 29.79 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาไบโอดีเซล B5 อยู่ที่ 28.59 บาทต่อลิตร สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรั...

  calendar icon12.03.2010
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เร่งรัดให้ทางการออสเตรเลียสรุปรายงานผลกระทบที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันจากแท่นขุดเจาะมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย เพื่อทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และใช้เป็นหลั...

  calendar icon09.01.2010