Related board icon

ทั้งหมด : 955 รายการ

 • กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและหารือกับภาคเอกชนเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์อิรัก ในการจัดทำแนวทางการซื้อขายข้าวขาว 100% ชั้น 2 ตามหลักการที่อิรักกำหนด ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เอกช...

  calendar icon10.02.2022
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเตรียมทำหนังสือถึงกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้เร่งรัดการประกาศรายชื่อผู้ส่งออกข้าวไทยที่สามารถส่งออกข้าวไปจีนรอบที่ 2 เพื่อขยายตลาดส่งออกและใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟจีน-สปป.ลาว มา...

  calendar icon07.02.2022
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.พ. 2565 เทียบกับก่อนหน้า สินค้าเกษตรที่ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ -ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น 0.45- 3.64% (m-...

  calendar icon04.02.2022
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในปี 2564 ไทยส่งออกข้าวได้ 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ส่งออกได้ 5.72 ล้านตัน สำหรับปี 2565 สมาคมฯ คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ถึง 7 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังต...

  calendar icon24.01.2022
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ไทยได้ส่งออกข้าวสารจำนวน 20 ตู้ ปริมาณ 1,000 ตัน โดยใช้เส้นทางรถไฟสายจีน-สปป.ลาวไปถึงมหานครฉงชิ่งในภาคตะวันตกของจีนเป็นคร้้งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อีสานเก...

  calendar icon21.01.2022
 • บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกข้าวตราฉัตรคาดว่าการส่งออกข้าวปี 2565 มีแนวโน้มจะเผชิญการแข่งขันรุนแรงขึ้น เพราะกัมพูชากำลังจะได้รับการผ่อนผันให้ส่งออกข้าวขาวพื้นนุ่มไปยัง EU โดยไม่มีภาษี และไม่จำกัดจำนวน...

  calendar icon17.01.2022
 • สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเปิดเผยว่า ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นอีก เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น กากถั่วเหลือง เมล็ดถั่วเหลือง มีราคาสูงตามตลาดโลก และวัตถุดิ...

  calendar icon13.01.2022
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ คาดว่าในปีการผลิต 2564/65 ผลผลิตข้าวโลกจะมีปริมาณ 511 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.9% อยู่ในระดับใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค ขณะที่การค้าข้าวของโลกจะมีปริม...

  calendar icon04.01.2022
 • บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวใน 3-5 ปีข้างหน้าอาจมีอุปสรรคจากการปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่ชั้นบรรยากาศ เนื่องจากการทำนาโดยวิธีปล่อยให้น้ำขังนาของเกษตรกรไทย มีการปล่อยมีเทนสูงมาก โดยที่ผ่านมาเคยมีการ...

  calendar icon20.12.2021
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการประกวดข้าวโลกครั้งที่ 13 (World’s Best Rice Award 2021) ซึ่งมีผู้ส่งข้าวเข้าประกวด 6 ประเทศ คือ สหรัฐฯ จีน อินเดีย เวียดนาม เมียนมา และไทย จำนวน 11 ตัวอย่าง ว่าข้าวหอมมะลิ 10...

  calendar icon15.12.2021