Related board icon

ทั้งหมด : 921 รายการ

 • เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีมติรับทราบและปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้...

  calendar icon16.01.2020
 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) คาดว่าปี 2563 ไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 40.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.7% จากปี 2562 สำหรับการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาส 4 ปี 2562 อยู่ที่ระด...

  calendar icon15.01.2020
 • สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัลที่สำคัญในไทยในปี 2563 ว่า Digital Disruption ยังมีบทบาทเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอุ...

  calendar icon14.01.2020
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 มกราคม 2563 กระทรวงฯ เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม. เศรษฐกิจ) พิจารณามาตรการ “ฟรีวีซ่า” หรือ การไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อเดินทางเข้าไทย...

  calendar icon13.01.2020
 • บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เตรียมเปิดจำหน่ายซองงานให้สิทธิ์ประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทอท. ได้เปิดขายซองโครงการดังกล่าว และ...

  calendar icon13.01.2020
 • ในปี 2563 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะเร่งเดินสายออกไปดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ดิจิทัล รถยนต์ไฟฟ้า และเกษตรอัจฉริยะ จากนักลงทุนใน 6 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ มณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง มณฑ...

  calendar icon09.01.2020
 • Taobao Global แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเครือ Alibaba ที่เน้นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อชาวจีนกับผู้ขายที่เป็นธุรกิจ SMEs ในต่างประเทศ ประกาศเลือกไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จะดำเนินโครงการ "Magellen Project" โครงการใหญ่ปี 256...

  calendar icon09.01.2020
 • สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังไม่ได้รับผลกระทบจากโรคปอดอักเสบที่มีการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย์ ทางตอนกลางของจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนและองค์การอนามัยโลกยังไม่ออกป...

  calendar icon07.01.2020
 • บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผยผลการศึกษาโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) หรือก่อนหน้านี้เรียกว่าโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 (เทอร์มินัล 2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจัดทำโดยสมาคมขนส...

  calendar icon26.12.2019
 • เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติเห็นชอบให้นำคลื่นความถี่ 4 ย่าน ประกอบด้วย คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 2600 เมก...

  calendar icon25.12.2019