Related board icon

ทั้งหมด : 634 รายการ

 • International Energy Agency (IEA) ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันของโลกในปี 2554 เหลือ 89.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 0.19 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากที่เดิมคาดการณ์ไว้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อความต้อง...

  calendar icon18.05.2011
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการของกลุ่ม ปตท. ในไตรมาสแรกปี 2554 ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ค่าการกลั่นอยู่ในระดับดี และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเ...

  calendar icon18.05.2011
 • สมาคมผู้ค้าเคมีภัณฑ์ เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจโลกและญี่ปุ่นจะยังมีปัญหา แต่การส่งออกเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมียังมีแนวโน้มดี เนื่องจากได้อานิสงส์ด้านราคาที่ปรับสูงขึ้น 10-20% หลังจากผู้ผลิตในญี่ปุ่นประสบปัญหาไม่สามารถดำ...

  calendar icon04.07.2011
 • ผู้ผลิตสีทาอาคารรายย่อยของไทย 3-4 ราย กำลังเผชิญปัญหาต้นทุนวัตถุดิบสูง จนอาจต้องปิดกิจการและขายกิจการในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า หลังจากสต็อกวัตถุดิบหมดลง สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นมาจากภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่...

  calendar icon27.04.2011
 • รัฐบาลเตรียมปรับลดอัตราเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตจากน้ำมันดีเซลเหลือ 0.005 บาทต่อลิตร จากที่ปัจจุบันเรียกเก็บ 5.70 บาทต่อลิตร เพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร หลังจากเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถใช้ตรึงราคา...

  calendar icon20.04.2011
 • คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ “ปาล์มบอร์ด” ขอให้กระทรวงพลังงานเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลเป็นไบโอดีเซล B3 หรือ B5 จากที่ปัจจุบันจำหน่ายเพียงไบโอดีเซล B2 เพื่อช่วยชะลอการปรับลดลงของราคาปาล...

  calendar icon25.03.2011
 • กรมธุรกิจพลังงานเตรียมประกาศขยายระยะเวลาการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล B2 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี จากเดิมที่กระทรวงพลังงานกำหนดระยะเวลาการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล B100 ในน้ำมันดีเซลเพิ่มจาก 2% เป็น 3% ในวันที่ 1 เม...

  calendar icon25.03.2011
 • ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ตรึงราคาก๊าซ LPG และ NGV จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2554 เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาลอยตัวราคาก๊าซ LPG สำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มลอยตัวตั้งแต่เด...

  calendar icon25.02.2011
 • คณะกรรมการบริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีมติจำกัดงบประมาณที่จะลงทุนในธุรกิจก๊าซ NGV โดยเหลืองบไว้เพียงการก่อสร้างปั๊มก๊าซ NGV ให้ครบ 500 แห่ง หรือภายในปี 2554 เท่านั้น จากที่มีอยู่ 400 แห่ง ในปัจจุบัน เนื่องจากในช่วง ...

  calendar icon24.02.2011
 • บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PTL เตรียมลงทุนมูลค่า 2,300 ล้านบาท ในโครงการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดหนา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง...

  calendar icon17.02.2011