Related board icon

ทั้งหมด : 1441 รายการ

 • การหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการรับจำนำข้าว ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะรับจำนำข้าวทุกเมล็ดตามที่พรรคเพื่อไทยประกาศไว้ โดยกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกที่ความชื้น 15% ข้า...

  calendar icon09.02.2011
 • แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกระแสข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์จะทยอยระบายสต็อกข้าวเดือนละ 1-2 แสนตัน ด้วยวิธีเปิดประมูลเป็นการทั่วไป ประกอบกับมีข่าวว่าองค์การคลังสินค้าเตรียมทำสัญญาขายข้าวขาว 15% จำนวน 3 แสนตัน ...

  calendar icon09.02.2011
 • ปัจจุบันเกษตรกรทางตอนเหนือของสหรัฐฯ ประสบปัญหาฝนตกจนไม่สามารถเพาะปลูกข้าวสาลีได้ในฤดูใบไม้ผลิ (Hard Red Spring Wheat) ซึ่งเป็นข้าวสาลีคุณภาพดี (มีโปรตีนสูง) สำหรับทำขนมปัง โดยเฉพาะรัฐ North Dakota ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูก...

  calendar icon06.01.2011
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดอันดับ 1 ในเอเชียที่เคยนำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยเป็นหลักถึง 90% กำลังถูกเวียดนามและกัมพูชาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น ในเดือนมกราคม 2554 ส่วนแบ่...

  calendar icon28.03.2011
 • โรงสีธนกร 999 โรงสีข้าวนึ่งขนาดใหญ่ (กำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน) ในจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงสีร่วมเจริญ 2 และโรงสีสรรรวมผล โรงสีข้าวขาวขนาดใหญ่ในจังหวัดพิจิตร และจังหวัดชัยนาท ตามลำดับ ก่อตั้งโรงสีธนกรบรรจงสรร เพื่อดำเ...

  calendar icon02.01.2011
 • กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามเปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามในเดือนธันวาคม 2553 มีปริมาณราว 5 แสนตัน และคาดว่าตลอดทั้งปี 2553 ปริมาณส่งออกข้าวของเวียดนามจะขยายตัว 15.4% จากปีก่อนหน้า เป็น 6.88 ล้านตัน คิดเป็นมู...

  calendar icon28.12.2010
 • อินโดนีเซียทำสัญญาซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 2.5 แสนตัน เพื่อบรรเทาปัญหาราคาอาหารที่ปรับสูงขึ้นมากจนทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นถึง 6.3% ในเดือนพฤศจิกายน 2553 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังของอินโดนีเซียยังเตรียมเสนอให้หน่วยงา...

  calendar icon23.12.2010
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีไทยยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ใน EU ว่าหากไม่มีประเทศใดคัดค้านภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 EU จะให้คว...

  calendar icon22.12.2010
 • อินโดนีเซียทำสัญญาซื้อข้าวขาว 5% จากไทยปริมาณ 2.8 แสนตัน แบ่งเป็นการซื้อในลักษณะ G-to-G จากรัฐบาล 5 หมื่นตัน และซื้อจากภาคเอกชน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำ...

  calendar icon14.12.2010
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่า ราคาข้าวในปี 2554 จะอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณการผลิต ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตข้าวไทยในปี 2554 จะมีทั้งสิ้น 31.1 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็นข...

  calendar icon13.12.2010