Related board icon

ทั้งหมด : 1330 รายการ

 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกของไทยในปี 2553 จะมีปริมาณ 31.3 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2552 ที่มีปริมาณ 31.5 ล้านตัน แม้ผลผลิตบางส่วนจะเสียหายจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี เนื่องจากได้รับผลดีจากป...

  calendar icon09.08.2010
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า ราคาข้าวเกรดบี 100% มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกตันละ 40-50 ดอลลาร์สหรัฐ จากปัจจุบันที่มีราคาตันละ 494 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากผลผลิตข้าวของจีนและปากีสถานได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม (กรุงเท...

  calendar icon09.08.2010
 • เทรดเดอร์ในไทยเปิดเผยว่า ไทยลงนามในข้อตกลงขายข้าว 2 แสนตันให้แก่อินโดนีเซีย โดยจะเริ่มส่งมอบข้าวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 เป็นต้นไป รวมถึงอยู่ระหว่างหารือเพื่อทำสัญญาซื้อขายข้าวเพิ่มอีก 3 แสนตัน ขณะที่เวียดนามทำข้อตกลงขาย...

  calendar icon10.07.2010
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดว่า ในปี 2563 ไทยจะส่งออกข้าวได้เพียง 8.6 ล้านตัน ลดลง 14% จาก 10 ล้านตันในปัจจุบัน ขณะที่เวียดนามจะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น 25% จาก 6 ล้านตัน เป็น 7.5 ล้านตัน เนื่องจากเวียดนามมีผลผลิตต่อไร่สูง ต้...

  calendar icon10.07.2010
 • สมาคมอาหารเวียดนามเปิดเผยว่า ตลาดข้าวในเวียดนามกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจีนสั่งซื้อข้าวจากเวียดนาม 5-6 แสนตันในเดือนสิงหาคม 2553 เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรกปี 2553 เวียดนามทำส...

  calendar icon09.07.2010
 • ราคาธัญพืชในตลาดโลกเริ่มปรับลดลง หลังจากตลาดเริ่มคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานธัญพืช เนื่องจากฝนที่เริ่มตกในรัสเซีย ทำให้คาดว่าผลผลิตข้าวสาลีของรัสเซียในฤดูใบไม้ผลิจะสูงกว่าที่คาดไว้เดิม ขณะที่สต็อกข้าวโพดในสหรัฐฯ ณ ว...

  calendar icon10.07.2010
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2553 นอกจากไทยได้หารือกับเวียดนามเพื่อจัดทำความร่วมมือค้าข้าวแล้ว ยังได้หารือกับกัมพูชา พม่า และ สปป.ลาว เพื่อร่วมกันพยุงราคาและดูแลสต็อกข้า...

  calendar icon09.06.2010
 • บริษัท ซีไรซ์ เทรดเดอร์ข้าวรายใหญ่ เปิดเผยว่า การที่ไทยพิจารณาปรับราคาข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอาจกระทบต่อการส่งออกข้าวไปยังประเทศในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ เนื่องจากประชาชนประเทศเหล่านี้มีรายได้ไม่มากนัก หากราค...

  calendar icon08.06.2010
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2553/54 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ทั้งนี้ การประกาศดังกล่าวล่าช้าไปเล็กน้อยต่อการปลูกข้าวไวแสง เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าว กข.6 ที่การออกรวงจะไม่ทันต่อช่วง...

  calendar icon08.06.2010
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การที่จีนจัดงานเวิลด์เอ็กซ์โปต่อเนื่องกันหลายเดือน ส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าข้าวเหนียวจำนวนมากเพื่อผลิตสุรา ราคาข้าวเหนียวในประเทศไทยจึงปรับขึ้นจนสูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิ และมีค...

  calendar icon08.06.2010