#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1622 รายการ

 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เตรียมเสนอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี รองรับการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทยกับนิคมอุตสาหก...

  calendar icon13.09.2012
 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันลงทุนจัดตั้งโรงภาพยนตร์ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม) ในระยะแรก...

  calendar icon10.09.2012
 • Yangzijiang Shipbuilding Holding Ltd. หนึ่งในบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของจีน รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ไตรมาส 2 ปี 2555 ผลกำไรลดลง 8.9% เนื่องจากยอดคำสั่งต่อเรือใหม่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้น ตลอดจนความผันผวนของอั...

  calendar icon08.09.2012
 • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 มียอดจองเดินทางมาด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำเพียง 100 ลำ เท่ากับปี 2554 ต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึง 150-200 ล...

  calendar icon03.09.2012
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประเมินผลประกอบการของบริษัทฯ ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มไม่ดีนัก เนื่องจากธุรกิจเดินเรือต้องเผชิญแรงกดดันจากอุปทานเรือล้นตลาด โดยคาดว่าดัชนี BDI เฉลี่ยปี 2555-2556 ...

  calendar icon03.09.2012
 • กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ามีนโยบายผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายและท่าเรือน้ำลึกปากบารา โดยท่าเรือทวายจะใช้รองรับการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมหนัก อาทิ เหล็ก ชิ้นส่วนยานยนต์ และปิโตรเคมี ขณะที่ท่าเรือปากบาราจะใช้รองรับการขนส่ง...

  calendar icon01.09.2012
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยมีโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 22 แห่ง ที่ผ่านมาตรฐานระดับนานาชาติ JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับชาติอื่นในเอเชีย ขณะที่มีธุรกิจสปาผ่า...

  calendar icon31.08.2012
 • บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งบริษัทลูกเพื่อทำหน้าที่เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ โดยอยู่ระหว่างเจรจาเข้าซื้อคอนโดมิเนียมในซานฟรานซิสโก คาดว่าได้ผลสรุปในปลายปี 2555 ขณะที่บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำ...

  calendar icon31.08.2012
 • สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน เปิดเผยว่า บริษัทนำเที่ยวที่ทำตลาดจีนเริ่มเสนอ Package ท่องเที่ยวในระดับ 4-5 ดาวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนจากที่คาดว่าจะมีราว 2 ล้านคน ในปี 2555 จา...

  calendar icon30.08.2012
 • บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด ผู้บริหารกองทุนกิจการร่วมลงทุน เปิยเผยว่า ปัจจุบันมีกองทุนกิจการร่วมลงทุน (Private Equity : PE) ของต่างชาติ สนใจร่วมลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสุขภาพของไทย อาทิ โรงแรม โรงพยา...

  calendar icon29.08.2012