#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1845 รายการ

 • บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าค่าระวางเรือเทกองมีแนวโน้มปรับขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2557 และคาดว่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นจนถึงช่วงต้นหรือกลางปี 2559 เนื่องจากความต้องการขนส่งสินค้าเทกอง โดยเฉพาะสินแร่...

  calendar icon02.10.2014
 • บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าเหตุความไม่สงบทางการเมืองจะส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยมีสายป่านทางธุรกิจไม่ยาวพอ ดังนั้น หากโครงการที่ได้รับว่าจ้างต้องเลื่อนการส...

  calendar icon02.10.2014
 • สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน รายงานว่าปี 2556 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 97 ล้านคน เพิ่มขึ้น 14 ล้านคน จากปี 2555 ถือเป็นการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เทียบกับปี 2547 ที่มีชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวต่างประ...

  calendar icon01.10.2014
 • บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ผู้ให้บริการเรือขุดเจาะนอกชายฝั่งและวิศวกรรมใต้ทะเล และเป็นบริษัทในเครือของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ลงนามสัญญากับบริษัท China Merchants Industry เพื่อสั่งต่อเรือ...

  calendar icon01.10.2014
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คาดว่ารายได้ปี 2557 จะเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2556 โดยมีอัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ย (Cabin Factor) 76% ซึ่งจะทำให้มีกำไรสุทธิราว 5 พันล้านบาท นอกจากนี้ ปี 2557 บริษัทฯ จะรับมอบเครื่องบินใหม่อ...

  calendar icon01.08.2014
 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวที่อ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมือง อาทิ จีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย ทำให้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2557 จะลดลงราว 4 แสนคน จากที...

  calendar icon01.07.2014
 • คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศรับรองผลผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จำนวน 24 ใบอนุญาต ดังนี้ 1) หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) จำนว...

  calendar icon01.07.2014
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ดังนี้ 1) โครงการนิคมอุตสาหกรรม SMEs มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริ...

  calendar icon01.06.2014
 • สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเปิดเผยว่า สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันส่งผลให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องชะงักลง สมาชิกจึงควรปรับตัวหันไปรับงานภาคเอกชนในต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน...

  calendar icon01.06.2014
 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และขาดภาครัฐขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวปี 2557 จะไม่ถึง 2 ล้านล้านบาท ตามที...

  calendar icon02.04.2014