#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1845 รายการ

 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP วางแผนขยายธุรกิจรองรับการให้บริการทีวีดิจิทัลที่จะเริ่มให้บริการในไตรมาส 1 ปี 2557 ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ 1) การว่าจ้างผู้ผลิตส่วนประกอบกล่องรับสั...

  calendar icon23.01.2014
 • คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่สอนหลักสูตรนานาชาติ (อินเตอร์) ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมองว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค...

  calendar icon23.01.2014
 • สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว คาดว่าการประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน จะทำให้รายได้ของธุรกิจท่องเที่ยวไทยหดตัว 5-10% ในไตรมาสแรกของปี 2557 โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจากเอเชีย อาทิ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะทยอยยกเลิกการเดิน...

  calendar icon23.01.2014
 • สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย เสนอแนะให้ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างรายเล็กรุกรับงานก่อสร้างในอาเซียนมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างรายใหญ่ของไทยเข้าไปลงทุนก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเพิ่มขึ้น และม...

  calendar icon22.01.2014
 • Onyx Hospitality Group ผู้ให้บริการด้านการบริหารโรงแรม เปิดเผยว่า การที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน จะส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม สายการบิน บริษัททัวร์ ร้านจำหน่...

  calendar icon22.01.2014
 • บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างอาคารพาณิชย์และคอนโดมีเนียมบริเวณใกล้ตลาดโรงเกลือ ติดชายแดนไทย-กัมพูชา บนพื้นที่ 800 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 800 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านมีกำ...

  calendar icon21.01.2014
 • สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย เปิดเผยว่า การชุมนุมทางการเมืองส่งผลให้ธุรกิจจัดประชุมและสัมมนาต้องเปลี่ยนแผนการตลาด โดยเน้นเสนอการจัดงานในโรงแรมแถบชานเมืองหรือต่างจังหวัดแทน เนื่องจากลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กกังวลต่อก...

  calendar icon21.01.2014
 • สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทยคาดว่า มูลค่าภาคก่อสร้างในปี 2556 จะขยายตัว 5-6% เป็นกว่า 9 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ว่าจะขยายตัว 8-8.5% เป็น 1 ล้านล้านบาท และคาดว่ามูลค่าภาคก่อสร้างปี 2557 จะขยายตัว 7-8% เพราะได้รั...

  calendar icon20.01.2014
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวตลาดฮ่องกงยกเลิกการเดินทางช่วงตรุษจีนแล้ว 40% เป็นผลจากการเตือนการเดินทางมาไทยระดับ 4 (ปรับแผนการเดินทางใหม่โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ไม่จำเป็นในกรุงเทพฯ) ขณะที่ตลาดจีนยกเลิกก...

  calendar icon16.01.2014
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ร.ฟ.ท. ยังดำเนินการทำสัญญาก่อสร้างและเปิดประมูลงานใหม่ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วตามปกติ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการตามแผนงานที่รอเปิดประมูลอยู่ 5 โครงการ มูลค่ารวม 25,...

  calendar icon27.12.2013