#บริการ board icon

ทั้งหมด : 1953 รายการ

 • กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผู้ได้รับรางวัลต้นแบบโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 ปี 2553 (Logistics Model Award 2010) แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) รางวัลการจัดการโลจิสติกส์ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด (...

  calendar icon14.10.2010
 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท ทวาย ดีเวล้อปเมนต์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลงนาม Framework Agreement กับรัฐบาลพม่า ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ในการเป็นผู้พัฒนาโครงกา...

  calendar icon11.10.2010
 • หอการค้าจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารพม่าและชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนไทย-พม่า โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด-เมียวดี ทำให้การค้าชายแดนไทย-พม่าได้รับผลกระทบไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าไปในพม่าได้ พ่อค้าชายแ...

  calendar icon11.10.2010
 • บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2553 ขาดทุนสุทธิ 99.42 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการของบริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ไตรมาส 2 ปี 2553 ขาดทุน 71.56 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเห...

  calendar icon08.10.2010
 • กระทรวงการคลังลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น และลงนามในสัญญากู้เงินกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2 โครงการ ...

  calendar icon29.09.2010
 • สมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมไทยมากนัก เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ลดราคาห้องพักลงค่อนข้างมากแล้ว ส่งผลให้ราคาห้องพักยังต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ประกอบกับโรงแรมส่วนหนึ่งได้ทำส...

  calendar icon21.09.2010
 • กระทรวงคมนาคม สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำข้อมูลแสดงความจำเป็นในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ครม. ตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นในการล...

  calendar icon13.09.2010
 • กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าหลังการประชุมร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ทางรัฐบาล สปป.ลาว ขอชะลอการดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ระยะทาง 9 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 1,650 ล้านบาท เนื่องจากมองว่...

  calendar icon11.09.2010
 • HSBC ประเมินว่าแม้อุปสงค์ของเรือเทกองในตลาดโลกปี 2554 ยังคงขยายตัวจากความต้องการสินแร่เหล็ก ถ่านหิน และธัญพืชของจีน แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยกับอุปทานเรือเทกองที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้คาดว่าตลาดเรือเทกองในปี 2554 จะอยู...

  calendar icon11.09.2010
 • คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทางในรูปแบบรางมาตรฐาน โดย 2 เส้นทางแรกเป็นโครงการที่รัฐบาลไทยร่วมทุนกับรัฐบาลจีน ได้แก่ กรุงเทพฯ-หนองคาย และกรุงเทพฯ-จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีก 2 เส้นทางเป...

  calendar icon31.08.2010