#ปูนซีเมนต์ board icon

ทั้งหมด : 15 รายการ

 • สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่...ส่องเทรนด์โลก : เตรียมพร้อมรับมาตรการ CBAM ... คลื่นภาษีคาร์บอนลูกแรกที่กำลังจะซัดเข้ามา...

  calendar icon21.02.2024
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุว่า ออสเตรเลียได้ประกาศว่าอยู่ระหว่างพิจารณาจะนำมาตรการที่คล้ายกับ CBAM ของ EU มาใช้ โดยเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2566 ออสเตรเลียได้ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม กำหนดให้อุตสาหกร...

  calendar icon24.12.2023
 • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงครึ่งแรกปี 2566 เพิ่มขึ้น 0.4% จากที่เคยเพิ่มขึ้น 4.5% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เนื่องจากราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งมีสัด...

  calendar icon07.08.2023
 • บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมเปิดสำนักงานใหม่ ณ เมืองริยาด ซาอุดีอาระเบีย ภายในปี 2567 เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและเจาะลูกค้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หลังจากไทยได้กลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค...

  calendar icon06.06.2023
 • รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินโครงการและมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับส...

  calendar icon07.02.2023
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ประเมินทิศทางอุตสาหกรรมปี 2566 ดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโต 17 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรกลและโลหการ ...

  calendar icon25.01.2023
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประเมินว่า การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมในอัตราที่สูงติดต่อกัน 2 งวด จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ทำให้สินค้าและบริการต้องปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และจะทำให้อัตราเงินเฟ้อ...

  calendar icon19.12.2022
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เปิดเผยว่า ธุรกิจเคมิคอลส์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้กว่า 60% ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมากที่สุด เนื่องจากใช้น้ำมันแนฟทาซึ่งราคาเชื่อมโยงกับตลาดโลกเป็นวัตถุดิบหลัก ...

  calendar icon12.03.2022
 • ผู้บริหารธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับทิศทางธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี 2593) โดยการพัฒนาส...

  calendar icon12.03.2022
 • จากกระแสลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั่วโลก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทั้ง 7 ราย จึงมีมาตรการส่งเสริมการใช้ "ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก" หรือการใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในการผลิต...

  calendar icon14.02.2022