#พลังงาน board icon

ทั้งหมด : 489 รายการ

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในการทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (PDP 2018) ที่จะเกิดขึ้น กฟผ. มีแผนจะผลักดันโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเข้ามาอยู่ในแผนอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกต...

  calendar icon02.12.2019
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในการทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (PDP 2018) ที่จะเกิดขึ้น กฟผ. มีแผนจะผลักดันโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเข้ามาอยู่ในแผนอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกต...

  calendar icon02.12.2019
 • บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO เปิดเผยแผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปี 2562 ว่า บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลม...

  calendar icon19.11.2019
 • ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน โดยอยู่ระหว่างปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2580 (PDP 2018) เพื่อลดสั...

  calendar icon18.11.2019
 • แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี 2561-2580 (PDP 2018) ครั้งใหญ่ เนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่สั่งการให้หน่ว...

  calendar icon12.11.2019
 • บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิ่งห์ถ่วน ของเวียดนาม ในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (LNG) ...

  calendar icon05.11.2019
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างเจรจารูปแบบการซื้อขายพลังงาน (Energy Trading) กับกัมพูชาและเมียนมา โดยจะเป็นการซื้อขายระหว่างประเทศกับประเทศ ภายใต้กรอบทวิภาคี (Bilateral) ซึ่งต่างจากกรอบข้อตกลงของอาเซียนเ...

  calendar icon04.11.2019
 • บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สปป. ลาว เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรีซึ่งใช้เงินลงทุน 1.35 แสนล้านบาท ผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 7.6 พันล้านหน่วย และทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กั...

  calendar icon25.10.2019
 • บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC บริษัทในเครือบางกอกกล๊าส ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้ลงทุน 1,259 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประ...

  calendar icon15.10.2019