#ภาพรวมการส่งออก board icon

ทั้งหมด : 726 รายการ

 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกไทยเดือน มี.ค. 2566 มีมูลค่า 27,651.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 4.2% (y-o-y) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 นับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565 โดยการส่งออกเดือนนี้หดตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ส่วนหนึ่งเนื่อ...

  calendar icon27.04.2023
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์ได้ยื่นสัตยาบันสารรับปฏิบัติตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งถือเป็นสมาชิกประเทศสุดท้ายที่ให้สัตยาบันความตกลง RCEP หลังจากสมาช...

  calendar icon20.04.2023
 • บทความฉบับนี้ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ของผม ก่อนอื่นผมต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับผู้อ่านทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับมุมมองด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนแก่ทุกท่าน ผมห...

  calendar icon05.04.2023
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือน ก.พ. 2566 มีมูลค่า 22,376.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 4.7% (y-o-y) เป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เนื่องจากฐานที่สูงในปีก่อนหน้า และแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ก...

  calendar icon31.03.2023
 • ตามที่สหรัฐฯ ได้ประกาศใช้กฎหมาย The Uyghur Forces Labor Prevention Act (UFLPA) ที่ห้ามการนำเข้าสินค้าจากเขตซินเจียงของจีน ด้วยเหตุผลการใช้แรงงานทาสและละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2565 โดยสินค้าที่สงสัยว่าจะมา...

  calendar icon27.03.2023
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในระยะข้างหน้าตลาดการเงินโลกและเงินบาทยังคงมีแนวโน้มผันผวนสูง โดยเคลื่อนไหวได้ทั้ง 2 ทิศทาง ทั้งแข็งค่าและอ่อนค่า จากการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนในการฟื้นตัว...

  calendar icon10.03.2023
 • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่าในปี 2565 ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 14 ของจีน มีส่วนแบ่งตลาด 2.1% โดยจีนนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นมูลค่า 56,527 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แหล่งนำเข้าอันดับ 1 ของจีน คือ ไต้หวัน รอ...

  calendar icon10.03.2023
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกของไทยในเดือน ม.ค. 2566 ลดลง 4.5% (y-o-y) เหลือ 20,249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 700,127 ล้านบาท และพบว่าสินค้าส่งออกหลักทั้ง 3 กลุ่มส่งออกได้ลดลงทุกกลุ่ม กล่าวคือ สินค้าเกษตรลดลง 2.2% สิ...

  calendar icon03.03.2023
 • คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับคาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 2566 เป็นมีโอกาสหดตัวในกรอบ -1% ถึง 0% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 1-2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะคู่ค้าหลัก ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจไทยย...

  calendar icon03.03.2023
 • สำนักข่าว Nikkei Asia รายงานว่าอัตราการขนส่งสินค้าทางเรือจากเอเชียไปสหรัฐฯ ในปี 2565 ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องบั่นทอนการใช้จ่ายด้านต่างๆ ของภาคครัวเรือนในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงเฟ...

  calendar icon10.02.2023