#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index : TSSI) เดือนมีนาคม 2554 อยู่ที่ระดับ 48.0 สูงขึ้นจากระดับ 47.0 ...

  calendar icon05.12.2011
 • ทีมนักวิจัยซึ่งมี นาย David Tilman อาจารย์มหาวิทยาลัย Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหัวหน้าทีม ระบุว่าความต้องการอาหารทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ภายในปี 2593 และหากต้องการให้มีปริมาณอาหารเพียงพอต้องเตรียมพื้นที่เพ...

  calendar icon28.11.2011
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตร ปี 2555 อาจชะลอตัวลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะกลุ่ม G3 (สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น) ที่ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนนัก ขณะที่จีนก็มีความเสี่ยงที่เ...

  calendar icon28.11.2011
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่ามูลค่าส่งออกครึ่งแรก ปี 2555 จะขยายตัวเพียง 9% เนื่องจากผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ทำให้การส่งมอบสินค้าล่าช้าออกไปราว 30% ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งจะกระทบต่อเนื่องไปจนถึ...

  calendar icon24.11.2011
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกเดือนตุลาคม 2554 มีมูลค่า 1.71 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 0.3% เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เนื่องจากผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่หดตั...

  calendar icon23.11.2011
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า สหรัฐฯ ได้ออกกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ (Food Safety Modernization Act) ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2554 ที่ผ่านมา กฎหมายดังกล่าวให้อำนาจห...

  calendar icon04.11.2011
 • ทางการพม่าสั่งห้ามมิให้สินค้าไทยเข้าประเทศ ส่งผลให้บรรยากาศการค้าชายแดนด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซบเซาลงอย่างมาก รถบรรทุกที่จะขนสินค้าส่งออกไปพม่าต้องจอดรออยู่ที่ฝั่งไทย ทำให้มีสินค้าตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับมาตรการ...

  calendar icon03.11.2011
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมราว 15 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวราว 13 ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่และอื่น ๆ และคาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหายราว 80,000 ล้านบาท ทั...

  calendar icon26.10.2011
 • ธนาคารโลก (World Bank) ประเมินเบื้องต้นผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมจะสร้างความเสียหายต่อประเทศไทยไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท ขณะที่คาดว่า GDP ของไทยไตรมาส 4 ปี 2554 มีโอกาสที่จะหดตัวค่อนข้างสูง แต่ในปี 2555 จะกลับมาขยายตัวกว่าที่...

  calendar icon21.10.2011
 • สถานการณ์น้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ล่าสุดน้ำได้เข้าท่วมนิคมฯ 100% แล้ว โดยน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่ที่ติดกับคลองเปรมประชากรซึ่งมีแนวคันกั้นน้ำบางส่วนพัง ส่งผลให้ปัจจุบันระดับน้ำภายในนิคมฯ สูงสุดเกือบ 2 เมตร และยังคงมีพนักงา...

  calendar icon21.10.2011