#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า EU มีนโยบายยกเลิกการให้ความช่วยเหลือสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP ในปี 2557 โดยจะทยอยปรับสถานะของประเทศคู่ค้าที่ประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นถึงเกณฑ์ประเทศพัฒนาระดับกลาง (Upper middle income) ...

  calendar icon18.08.2011
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดว่าแนวโน้มธุรกิจ SMEs ปี 2554 จะชะลอตัวลงจากปี 2553 โดย GDP ของ SMEs จะขยายตัว 4.2% ชะลอลงจากที่ขยายตัว 7.9% ในปีก่อน ขณะที่การส่งออกของ SMEs จะขยายตัว 7.8-8.5% ชะลอล...

  calendar icon04.08.2011
 • ศูนย์พยากรณ์ธุรกิจและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ พบว่าสร้างความเสียหายราว 2.17-2.43 หมื่นล้านบาท หรือราว 0.24-0.29% ของ GDP แบ่งเป็นความเสียหายต่อภาคเกษตร 1-1.2 หมื่นล้านบาท ภาคการท...

  calendar icon04.08.2011
 • กรมศุลกากร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกันพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งจะช่วยให้การออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและเอกสารต่างๆ ของ ...

  calendar icon02.08.2011
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกเดือนมิถุนายน 2554 มีมูลค่า 21,074 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 16.8% โดยมีแรงผลักดันจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่ขยายตัวถึง 48.9% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 19,806 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 26.1% ซึ่ง...

  calendar icon22.07.2011
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักธุรกิจญี่ปุ่นหันมาลงทุนผลิตวัตถุดิบอาหาร อาทิ ไก่ ขิงดอง เต้าเจี้ยว ซอส ในไทยเพื่อจำหน่ายให้ร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยและส่งออกไปยังร้านอาหารญี่ปุ่นใ...

  calendar icon19.07.2011
 • เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวโพดรายใหญ่อันดับสามของโลก มีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลี ในต่างประเทศ โดยตั้งเป้าขยายพื้นที่เพาะปลูกในต่างประเทศให้ได้ 380,000 เฮกตาร์ภายใน...

  calendar icon18.07.2011
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยไม่มากนัก ในเบื้องต้นคาดว่าจะสร้างความเสียหายเพียง 2 หมื่นล้านบาท เนื่องจากความเสียหายต่อภาคเกษตรกร...

  calendar icon10.07.2011
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า GDP ภาคการเกษตรครึ่งปีแรกของปี 2554 ขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 7.3% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ถือเป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี แม้ในช่วงต้นปี 2554 จะเกิดภาวะภัยแล้งในบางพื้นท...

  calendar icon07.07.2011
 • ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในเบื้องต้นคาดว่าจะกระทบมูลค่าการค้าชายแดนวันละ 30-50 ล้านบาท และอาจสูงถึงวันละ 50-70 ล้านบาท หากความรุนแรงขยายต...

  calendar icon02.07.2011