#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อยู่ที่ 18,867.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 31% โดยมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 29.9% อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัว 22.9% ยานยนต์และชิ้นส่วนขยายตัว 20.1% เ...

  calendar icon25.03.2011
 • กรณีเกิดการรั่วไหลของสารกันมันตรังสีในญี่ปุ่น ส่งผลให้หลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ประกาศระงับการนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่น โดยเฉพาะนม ผลิตภัณฑ์นม ผลไม้ ผัก อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ (กรุงเทพธุรกิจ, ...

  calendar icon25.03.2011
 • ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่นจะส่งผลให้มูลค่าส่งออกสินค้าจากไทยไปญี่ปุ่นลดลง 7.2% หรือราว 735-1,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ...

  calendar icon16.03.2011
 • หลังเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดในญี่ปุ่นและมีการกระจายของสารกัมมันตรังสี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แจ้งไปยังด่านอาหารและยาทุกแห่งให้เฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเสี่ยงที่จะปนเปื้อนสารกั...

  calendar icon16.03.2011
 • ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า สถิติการค้าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาหลังเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนพบว่า ไทยมีส่วนแบ่งตลาดในจีนลดลง 41.8% เนื่องจากประเทศอื่นในอาเซียนส่งออกโดยใช้สิทธิพิเศษทางภ...

  calendar icon16.03.2011
 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) แสดงความมั่นใจว่า ไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตอาหารในภูมิภาคเอเชียซึ่งบริโภคข้าวเป็นหลัก เพราะทั้งจีนและอินเดียมีปริมาณข้าวสำรองอย่างเพียงพอ อีกทั้งราคาข้าวในปัจจุบันปรับขึ้นจากปีก...

  calendar icon28.02.2011
 • นักวิเคราะห์จากหลายสำนักเปิดเผยว่า หากสภาพอากาศเป็นปกติและไม่เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นอีก การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารในหลายประเทศ อาจชะลอความร้อนแรงของราคาอาหารโลกที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แม้ในระ...

  calendar icon24.02.2011
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาวะการส่งออกเดือนมกราคม 2554 มีมูลค่า 16,747.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 22.2% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 17,604.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 33.3% ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 856.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสิน...

  calendar icon22.02.2011
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จะปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังเดือนมกราคม 2554 แตะระดับ 172.85 ขยายตัว 26.3% เนื่องจากราคายางพารายังคงปรับสูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงก่อนเข้าส...

  calendar icon16.02.2011
 • สถาบันอาหารปรับเพิ่มเป้าส่งออกสินค้าอาหารของไทยในปี 2554 เป็น 900,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 12% จากปี 2553 (จากเป้าเดิมตั้งไว้ที่ 855,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2553) หลังจากมูลค่าส่งออกสินค้าอาหารในช่วงครึ่งแรกของปี...

  calendar icon08.02.2011