#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ราคาสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา มีโอกาสปรับสูงขึ้น 10% ในปี 2554 เนื่องจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้ผลผลิตทาง...

  calendar icon29.11.2010
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคาดว่า มูลค่าส่งออกของไทยในปี 2554 มีแนวโน้มขยายตัวได้ถึง 10% จากปี 2553 (ซึ่งมีมูลค่า 1.8-1.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 20-24.5%) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ แต่ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจส...

  calendar icon25.11.2010
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนกรกฎาคม 2553 อยู่ที่ 159.04 เพิ่มขึ้น 32.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2553 ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ที่ 70.65 ลดลง ...

  calendar icon08.11.2010
 • รัฐบาลประเมินผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พบว่าพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไป 5.3 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว รวมถึงยังส่งผลให้ปริมาณผลผลิตพืชผักลดลง 30% ขณะที่โรงงานอุตสาห...

  calendar icon27.10.2010
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปผลกระทบจากอุทกภัยที่มีต่อภาคการเกษตรในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2553 – 22 ตุลาคม 2553 ดังนี้ · ด้านพืช แบ่งเป็นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2553 – 30 กันยายน 2553 คาดว่าจะเสี...

  calendar icon27.10.2010
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 คาดว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีได้รับความเสียหาย 2.5 แสนไร่ พืชไร่ 3.7 หมื่นไร่ และพืชสวน 2.8 หมื่น...

  calendar icon21.10.2010
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาวะการส่งออกเดือนกันยายน 2553 มีมูลค่า 18,062 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นมูลค่าส่งออกสูงสุดของไทยตั้งแต่มีการเก็บสถิติ ขยายตัว 21.2% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 14,997 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 16.0% ส่งผลใ...

  calendar icon21.10.2010
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประเมินอุตสาหกรรมดาวเด่นที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตท่ามกลางสถานการณ์เงินบาทแข็งค่าในปี 2554 ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากตลาดส่วนใหญ่อยู่ในอาเซียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเ...

  calendar icon19.10.2010
 • กระทรวงพาณิชย์ ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์เงินบาทแข็งค่ารายสินค้า สรุปได้ดังนี้ 1. เครื่องหนัง มีปัญหาการแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งจากอินเดียที่มีต้นทุนถูกกว่า 2. ...

  calendar icon15.10.2010
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2553 อยู่ที่ระดับ 158.9 เพิ่มขึ้น 26.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ขณะที่สินค้าที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ ข้าวนา...

  calendar icon14.10.2010