#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • สถานการณ์น้ำท่วมทั้งในจังหวัดพิจิตรและหลายจังหวัดในภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวแห่งใหญ่ของไทย ส่งผลให้ราคามะพร้าวและน้ำกะทิแพงขึ้นมาก ทั้งนี้ มะพร้าวแก่จากเดิมราคาผลละ 15-16 บาท เพิ่มขึ้นเป็นผลละ 28-30 บาท และน้ำก...

  calendar icon11.10.2010
 • กระทรวงพาณิชย์ ปรับคาดการณ์การส่งออกปี 2553 มีมูลค่า 1.89 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 20% (เดิมคาดไว้ที่ระดับ 1.74 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 14%) ด้วยแรงหนุนสำคัญจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวทำให้มีคำสั่งซื้อสินค้าทยอยกลับเข้า...

  calendar icon08.10.2010
 • กระทรวงเกษตรอิหร่านประกาศห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากทุกประเทศจำนวน 323 รายการ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อม้า นมและครีมนม กะหล่ำปลี มะเขือเทศ และน้ำมันปาล์ม (www.depthai.go.th, 30 ก.ย. 2553) ...

  calendar icon30.09.2010
 • กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระทรวงฯ ต้องหารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหามาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออก ซึ่งได้ข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วทั้งสิ้น 8 มาตรการ ดังน...

  calendar icon29.09.2010
 • เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เปิดเผยว่าสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลควรปรับตัวใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ปรับตัวด้านการส่งออก เน้นส่งออกไปตลาดที่มีกำลังซื้อสูง เช่น อาเซียน จีน อินเดีย และออสเตรเลีย รวมถึงหาแนวทาง...

  calendar icon28.09.2010
 • กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจว่าการส่งออกปี 2554 จะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 10% แม้ต้องเผชิญสถานการณ์เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปที่ยังน่าเป็นห่วง แต่ปัจจุบันผู้ส่งออกไทยลดกา...

  calendar icon27.09.2010
 • กระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการดูแลค่าเงินบาท 5 มาตรการ ประกอบด้วย • อนุญาตให้นิติบุคคลหรือบุคคลไทย ลงทุน/ให้กู้ยืม บริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ โดยไม่จำกัดวงเงิน จากเดิมอนุญาตไม่เกิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ...

  calendar icon24.09.2010
 • สถาบันอาหารปรับลดเป้าส่งออกสินค้าอาหารปี 2553 เหลือ 8.21 แสนล้านบาท ขยายเพียงตัว 9% จากเดิมที่ตั้งเป้าขยายตัวถึง 10% มูลค่า 8.3 แสนล้านบาท เนื่องจากปัญหาเงินบาทแข็งค่าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สินค้าอาหารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ...

  calendar icon23.09.2010
 • กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ามูลค่าส่งออกเดือนสิงหาคม 2553 มีมูลค่า 1.64 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23.9% เทียบกับสิงหาคม 2552 แบ่งเป็น สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 26.1% อาทิ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (เพิ่มขึ้น...

  calendar icon21.09.2010
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2553 เพิ่มขึ้น 31% สินค้าเกษตรสำคัญที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ลำไย ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สุกร ไก่เนื้อ ไข่...

  calendar icon16.09.2010