#ภาพรวมอาหาร และสินค้าเกษตร board icon

ทั้งหมด : 574 รายการ

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าแม้เงินบาทที่แข็งค่าอย่างมากในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออก แต่ขณะเดียวกันผู้นำเข้ากลับได้รับผลดีจากต้นทุนนำเข้าที่ลดลง ซึ่งขณะนี้หลายกลุ่มอุตสาหกรรมเริ่มทยอยนำเข้าเครื่องจักร...

  calendar icon15.09.2010
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประเมินว่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มผู้ส่งออกที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) สูง เริ่มมีปริมาณส่งออกลดลง อาทิ ไม้ยางแปรรูปลดลง 40% ชิ้นส่วนยานยนต์ลดลง ...

  calendar icon14.09.2010
 • เดอะ วอลล์ สตรีต เจอร์นัล รายงานว่า ภาวะภัยแล้งได้ขยายขอบเขตจากรัสเซียไปถึงภูมิภาคยุโรปตะวันตกแล้ว ทำให้หลายประเทศเริ่มคาดการณ์ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง อาทิ ฝรั่งเศสคาดว่าผลผลิตข้าวสาลีจะลดลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2552 อ...

  calendar icon08.09.2010
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหารเปิดเผยว่า สถานการณ์เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ อาจส่งผลให้มูลค่าส่งออกสินค้าอาหารในปี 2553 ลดลง 2.6 หมื่นล้านบาทจากเป้าเดิมซึ่งตั้งไว้ที่ 8.3 แส...

  calendar icon27.08.2010
 • กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้าเดือนกรกฎาคม 2553 มีมูลค่า 1.56 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.6% เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2552 เนื่องจากการส่งออกสินค้าสำคัญเพิ่มขึ้นทุกหมวด แบ่งเป็น สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเก...

  calendar icon20.08.2010
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศมาตรการลดผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่าเพิ่มเติมอีก 2 มาตรการ ได้แก่ 1. ผ่อนผันให้บริษัทในประเทศที่มีแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ สามารถโอนเงินตราต่างประเทศจากบัญช...

  calendar icon10.06.2010
 • คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่าหลังจากเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ผู้ประกอบการมีความพยายามที่จะปรับตัวและบรรเทาผลกระทบด้วยตนเองมาโดยตลอด สำหรับการที่ภาครัฐแนะให้ผู้ประกอบการใช้โอกาสที่เงินบาทแข็...

  calendar icon10.05.2010
 • สถานการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษของจีนคาดว่าจะทำให้พื้นที่การเกษตรของจีนเสียหายกว่า 2.5 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และทำให้ผลผลิตข้าวและฝ้ายของจีนลดลง 5–10% รวมทั้งยังทำให้ปริมาณ...

  calendar icon08.05.2010
 • ดูเอกสารที่ไฟล์แนบ

  calendar icon29.04.2010
 • ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานผลสำรวจความพร้อมและความเข้าใจของผู้ประกอบการไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ AEC แบ่งเป็นผู้ปร...

  calendar icon11.04.2010