#เคมีภัณฑ์ board icon

ทั้งหมด : 77 รายการ

 • แหล่งข่าวจากผู้ค้าปุ๋ยเปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาแม่ปุ๋ยที่ไทยต้องนำเข้าปรับสูงขึ้นมาก จากความกังวลเรื่องอุปทานที่มีน้อยในปัจจุบัน หลังจากโรงงานผลิตแม่ปุ๋ยในยุโรปปิดหลายแห่ง ขณะที่สหรัฐฯ มีความต้องการปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ส่วนจี...

  calendar icon11.10.2021
 • กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ภาคอุตสาหกรรมของไทยเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 25.84% (YoY) ซึ่งนับเป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่อัตราการใช้...

  calendar icon30.06.2021
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนเมษายน 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Jskem Private Limited (JSKEM) ที่ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์และสารทำละลายในสิงคโปร์ และมีตลาดส...

  calendar icon19.05.2021
 • กรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยปรับสูงขึ้น โดยเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายปุ๋ยตรึงราคาไว้ระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาวัตถุดิบแม่ปุ๋ยยูเ...

  calendar icon23.04.2021
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2564 มีโรงงานเปิดใหม่ใน EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) 86 แห่ง จ้างงานเพิ่ม 2,803 คน และมีเงินลงทุน 9,871 ล้านบาท ขณะที่ช่วงเดียวกันของปี 2563 มีโรงง...

  calendar icon23.04.2021
 • บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เปิดเผยว่าในปี 2563 มียอดจำหน่าย 16,296 ล้านบาท ลดลง 4% เพราะได้รับผลกระทบจากการปิดห้าง Modern Trade ในช่วงที่ไทย Lockdown รวมถึงการ Lockdown ในกลุ่มประเทศอาเซียน ท...

  calendar icon08.03.2021
 • สหรัฐฯ ประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) เป็นรายประเทศ โดยตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทยรวม 231 รายการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเห็นว่าการเปิดตลาดสินค้าไทยไม่อยู่ในระดับที่เท่าเทียม...

  calendar icon03.11.2020
 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ได้ชะลอการตัดสินใจตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากถ่านหินในมองโกเลีย ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ออกไปก่อน เพื่อเข้าสู่ช่วงที่ดำเนินธุรกิจแบบตั้งรับ (Defensive Mode) ใน...

  calendar icon12.10.2020
 • บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด คาดว่ามูลค่าตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2563 จะหดตัว 10-15% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และมาตรการ Lockdown กระทบต่อ...

  calendar icon12.10.2020
 • เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งที่ 3-2/2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง ตามมติเดิมที่ม...

  calendar icon08.10.2020