#EV board icon

ทั้งหมด : 369 รายการ

 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ลงนามความร่วมมือร่วมกับบริษัท ไชน่าเรลเวย์ คอนสตรั๊คชั่น (เซาท์อีสท์ เอเชีย) จำกัด หรือ CRCCSA ในเครือกลุ่ม China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) ซึ่งเป็นบริษ...

  calendar icon08.07.2021
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้เตรียมแผนสนับสนุนการผลิตและการใช้แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในไทย ดังนี้ 1. เตรียมสำรวจแหล่งแร่ธาตุหายาก (Rare Earth) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงชิ้น...

  calendar icon02.07.2021
 • บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ MG เปิดเผยถึงแผนขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV Charging Station) ของ MG ภายใต้ชื่อ MG Super Charge ที่เคยตั้งเป้าว่าจะมี 500 แห่ง ภายในปี 2564 ว่าอาจไม่เป็นตาม...

  calendar icon17.06.2021
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างทำโครงการนำร่อง (Pilot Project) ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับพันธมิตร โดยล่าสุดอยู่ในขั้นตอนการออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2564 ส่วน...

  calendar icon14.06.2021
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และ Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า Foxconn Technology Group) บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่สุดของโลกจากไต้หวัน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื...

  calendar icon01.06.2021
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่ายังอยู่ระหว่างศึกษาแผนการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม และยังไม่เร่งตัดสินใจลงทุน เนื่องจากต้องการรอดูทิศทางของเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันยังมีการเปลี่ยนแป...

  calendar icon31.05.2021
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ต้องยกเลิกการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่กลุ่มสหกรณ์แท็กซี่ จำนวน 3,500 คัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนปรับกลยุท...

  calendar icon31.05.2021
 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยี Semi-Solid กำลังการผลิตเฟสแรก 30 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) ว่าการก่อสร้างและการติดตั้งเครื่อง...

  calendar icon25.05.2021
 • บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SHARGE ผู้ประกอบการด้านระบบชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging System) ตั้งเป้ายอดจำหน่ายเครื่องชาร์จไฟฟ้าในช่วงปี 2563-2568 ไว้ที่ 20,000 หัวจ่าย มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็...

  calendar icon24.05.2021
 • ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ครั้งที่ 2/2564 ได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบาย 30/30 หรือการตั้งเป้าให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนแหล่งสำคัญของโลก โดยมีกำลัง...

  calendar icon14.05.2021