#EV board icon

ทั้งหมด : 368 รายการ

 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หรือยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบายรัฐบาล สมอ. จึงมีแผนจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ร...

  calendar icon11.05.2021
 • บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรทั้งในไทยและในต่างประเทศ เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV Charging Station) ในนิคมอุตสาหกรรมและในโครงการ Smart City คาดว่าจะมีคว...

  calendar icon06.05.2021
 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ 9 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบชุดแบตเตอรี่ และระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping Syste...

  calendar icon04.05.2021
 • Honda Motor ประกาศเป้าหมายการทำตลาดรถยนต์ใน 3 ตลาดหลัก ได้แก่ อเมริกาเหนือ จีน และญี่ปุ่น ว่าภายในปี 2583 รถยนต์ของ Honda ที่จะทำตลาดใน 3 ตลาดข้างต้นจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้ง 100% โดยมีรายละเอียดในแต่ละตลาด ดังนี้ ตลาด...

  calendar icon28.04.2021
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่าได้จัดตั้งบริษัท ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด หรือ BEV เพื่อให้บริการทดสอบและรับรองคุณภาพของแบตเตอรี่ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ของยาน...

  calendar icon26.04.2021
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO อยู่ระหว่างศึกษาแผนลงทุนในธุรกิจใหม่ ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง EGCO การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ในสัดส่วนการถือหุ้น ...

  calendar icon20.04.2021
 • Union Bank of Switzerland (UBS) คาดว่าในปี 2568 จะมีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าโลกในสัดส่วนสูงเพียง 2 ราย คือ Tesla, Inc. และ Volkswagen Group ต่างจากที่หลายฝ่ายเคยคาดเอาไว้ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์จากประเทศจี...

  calendar icon17.03.2021
 • บริษัท เจ้อซาง ซีเคียวริตีส์ ประเมินว่าการรัฐประหารในเมียนมาอาจส่งผลให้การผลิตแร่หายาก หรือแร่ Rare Earth ในเมียนมาสะดุดลง และอาจทำให้จีนที่พึ่งพาการนำเข้าแร่ Rare Earth จำนวนมากจากเมียนมาจะเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนแร...

  calendar icon17.03.2021