#Malaysia board icon

ทั้งหมด : 175 รายการ

 • กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การขยายตลาดข้าวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563 จะเปลี่ยนแผนจากการเดินทางไปพบผู้นำเข้า เป็นการ Video Conference แทน เพราะการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้เด...

  calendar icon10.06.2020
 • ผู้อำนวยการท่าเรือน้ำลึกสงขลาเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพิ่มขึ้น ทั้งจากในช่วงแรกที่มาเลเซียห้ามทั้งประชาชนและสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างก...

  calendar icon27.05.2020
 • บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ละครไทย (จากช่อง 3) ซีรี่ส์อินเดียและฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่าบริษัทฯ มีแผนรุกตลาดในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาเพิ่มจากตลาดอาเซียนซึ่...

  calendar icon27.05.2020
 • ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 อินเดียได้กลับไปซื้อน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียอีกครั้ง หลังจากได้ใช้มาตรการเข้มงวดในการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เพื่อตอบโต้มาเลเซียที่วิพากษ์วิจารณ์การดำเนินนโยบายภายในของ...

  calendar icon27.05.2020
 • อุตสาหกรรมทุเรียนของมาเลเซียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากยอดคำสั่งซื้อทุเรียนจากจีนที่ลดลงราว 70% หลังช่วงเทศกาลตรุษจีน เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยปัจจุบันราคาจำหน่ายทุเรียนในประเทศได้ปรั...

  calendar icon08.05.2020
 • Esquel Group ผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสัญชาติฮ่องกงรายใหญ่ของโลกได้ประกาศยุติกิจการในมาเลเซียซึ่งดำเนินการมากว่า 50 ปี โดยจะปิดโรงงาน 2 แห่ง ในรัฐปีนังและรัฐกลันตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 มีผลให้ต้องเลิกจ้างแรงง...

  calendar icon23.04.2020
 • การยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การที่มาเลเซียอนุญาตให้ดำเนินการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยให้ขนส่งได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.00 น. และทางการจีนเริ่มให้อุตสาหกรรมต่างๆ เปิดดำเนินการได้หลังการระบ...

  calendar icon23.04.2020
 • บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของบางอุตสาหกรรมลดลงตามการผลิตที่ลดลง เน...

  calendar icon23.04.2020
 • จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในมาเลเซีย ส่งผลให้มาเลเซียมีการควบคุมการเข้าออกประเทศ และปิดด่านนำเข้าและส่งออก ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม–12 เมษายน 2563 จนกระทบต่อการส่งออกน้ำยางข้นจากไทยไ...

  calendar icon08.04.2020
 • การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าชายแดนของไทย ทั้งมาเลเซีย กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ปิดด่านการค้าชายแดนลงกว่าครึ่ง โดยปัจจุบันเหลือด่านชายแดนถาวรที่ให้บริการอยู่เพียง 20...

  calendar icon07.04.2020