#Myanmar board icon

ทั้งหมด : 576 รายการ

 • ประเด็นสำคัญ เศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มขยายตัวโดดเด่นสุดในกลุ่ม CLMV ขณะที่เมียนมาเป็นเพียงประเทศเดียวที่เศรษฐกิจคาดว่าจะหดตัวในปี 2565 จากสถานการณ์ COVID-19 และความวุ่นวายทางการเมืองยังมีแนวโน้มยืดเยื้อ เมียนมาและ สป...

  calendar icon03.12.2021
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานรวม 5 แสนคน และขอให้ภาครัฐช่วยลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกในการนำเข้าแรงงาน เพื่อลดปัญหาการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายซึ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดของ C...

  calendar icon02.12.2021
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ขณะนี้จีนและอินเดียมีความต้องการผลหมากจากไทยในปริมาณมาก โดยจีนต้องการผลหมากอ่อนเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ อาทิ ขนมขบเคี้ยว และช็อกโกแลต ขณะที่อินเดียต้องการผลหม...

  calendar icon29.11.2021
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนด้านพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (The Belt And Road Energy Partnership : BREP) ของสำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ...

  calendar icon24.11.2021
 • แหล่งข่าวจากกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ล็อตแรกหลังคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้ความเห็นชอบแนวทางการนำเข้าตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ จะมีจำนวนตามผลสำรวจความต้องการจ้างงานแรงงา...

  calendar icon17.11.2021
 • โรงพยาบาลบางมดเปิดเผยว่า มูลค่าตลาดศัลยกรรมในไทยหลังเปิดประเทศมีแนวโน้มเติบโต 15-20% จากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้า ซึ่งเกิดการระบาดของ COVID-19 จนมีผลให้ลูกค้าชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาทำศัลยกรรมในไทย รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยซบ...

  calendar icon16.11.2021
 • คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมาสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ โดยมีรูปแบบเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ภาพรวมเศรษฐกิจ 3) รูปแบบประเภทธุรกิจ4) ระบบธนาคาร 5) ระบบภาษี 6) กฎหมายแรงงาน 7)...

  calendar icon12.11.2021
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดียคาดว่าปริมาณส่งออกข้าวที่มิใช่ข้าวบาสมาติ (Non-Basmati) ของอินเดียในปี 2565 อาจลดลงจากปี 2564 ที่คาดว่าจะมีปริมาณสูงถึง 14 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวของผู้ผลิตหลายประเทศ ทั้งไทย เวียดนา...

  calendar icon11.11.2021
 • พาณิชย์จังหวัดระนองเปิดเผยว่า การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือน ส.ค. 2564 มีมูลค่ารวม 1,767.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% จากเดือน ก.ค. 2564 ซึ่งมีมูลค่า 1,689 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 98.7% จากเดือน ส.ค. 2563 ซ...

  calendar icon06.10.2021