#Myanmar board icon

ทั้งหมด : 576 รายการ

 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามเดือน ม.ค. 2564 การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามขยายตัวอย่างร้อนแรงตั้งแต่เริ่มต้นปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยมูล...

  calendar icon08.03.2021
 • สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย คาดว่าการที่สหรัฐฯ ประกาศมาตรการลงโทษแบบเจาะจง (Targeted Sanction) กับผู้นำกองทัพเมียนมา และบริษัทเมียนมาที่มีกองทัพถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของ โดยหนึ่งในมาตรการลงโ...

  calendar icon24.02.2021
 • สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เปิดเผยว่าหลังการรัฐประหารในเมียนมา ส่งผลให้ชาติตะวันตก อาทิ สหรัฐฯ แคนาดา และสหราชอาณาจักร ได้ประกาศมาตรการลงโทษแบบเจาะจง (Targeted Sanction) กับ...

  calendar icon24.02.2021
 • บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ ในเมียนมา ภายหลังการเกิดรัฐประหารว่า บริษัทฯ ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ แม้จะมีพนักงานส่วนหนึ่งหยุ...

  calendar icon19.02.2021
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ปรับเป้าปริมาณจำหน่ายปิโตรเลียมในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้วันละ 3.75 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เป็นวันละ 3.98 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือขย...

  calendar icon17.02.2021
 • บริษัท ธนวรรณ เครื่องเย็น จำกัด เปิดเผยว่าการระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้ยอดจำหน่ายตู้แช่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ลดลง แต่พบว่ายอดจำหน่ายตู้แช่ที่ใช้ในบ้านเพิ่มขึ้น 30% เพราะฐานลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคมีขนาดใหญ่ขึ้น ห...

  calendar icon17.02.2021
 • ตามที่มีรายงานว่าเวียดนามเตรียมเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) น้ำตาลทรายดิบจากไทยในอัตรา 33.88% โดยจะเริ่มมีผลในไตรมาส 2 ปี 2564 แต่ยังไม่ได้สรุปเงื่อนเวลาที่แน่ชัด หลังจากพบว่าปริมาณน้ำตาลทรายดิบที่น...

  calendar icon17.02.2021
 • ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ลงนามคำสั่งผู้บริหาร (Executive Order) เพื่อให้มีการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรผู้นำการรัฐประหารในเมียนมาทั้งผู้นำกองทัพ ครอบครัว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดมาตรการเพื่ออ...

  calendar icon15.02.2021
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมากับแนวโน้มการค้าการลงทุนของไทย เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 กองทัพเมียนมาได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในประเทศหลังการทำรัฐประหาร และมอบหมายให้รองประธานาธิบดีอู มินต์ ส่ว...

  calendar icon15.02.2021
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ประเมินว่าการรัฐประหารในเมียนมายังไม่กระทบต่อการส่งออกของไทยเนื่องจากด่านชายแดนไม่ปิด แต่ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดต่อไป พร้อมคงตัวเลขคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2564 ไว้ที่ขยายตัว...

  calendar icon05.02.2021