ส่องเทรนด์โลก

“สายช้อปออนไลน์ และ สายกรีน” เทรนด์น่าสนใจของตลาดซาอุดีอาระเบียและ UAE

 “ตะวันออกกลาง” เปรียบเสมือน “Oasis ใหม่” ของตลาดการค้าโลกที่ชะลอตัวในเวลานี้ เพราะไม่เพียงเศรษฐกิจจะยังไปต่อได้ โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจของตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ปี 2567-2571) จะขยายตัวเฉลี่ย 3.4% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าโลกที่ 3.1% แต่ยังเป็นภูมิภาคที่มีกำลังซื้อและความต้องการนำเข้าสินค้าสูงมากจากข้อจำกัดของการผลิตในประเทศ “ส่องเทรนด์โลก” ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอเจาะไปที่เทรนด์น่าสนใจของผู้บริโภคชาวซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 2 อันดับแรกของโลกอาหรับ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่กำลังบุกตลาดนี้ใช้เป็นข้อมูลวางแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจตลาด

“สายช้อปออนไลน์ และ สายกรีน” เทรนด์น่าสนใจของตลาดซาอุฯ-UAE

สายช้อปออนไลน์ : ซาอุดีอาระเบียและ UAE มีสัดส่วนประชากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงสุดเป็นลำดับ 3 และ 4 ของโลกด้วยสัดส่วนราว 99% โดย UAE มีสัดส่วนผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ทุกสัปดาห์มากถึง 62% สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก การเข้าไปทำตลาดนี้จึงควรใช้ช่องทางออนไลน์ควบคู่ไปด้วยเสมอ นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการเพิ่มวิธีการใหม่ๆ ในการสนับสนุนการซื้อสินค้าทางออนไลน์จะช่วยให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ที่ผสานภาพเสมือนของสินค้าเข้ากับภาพจริง ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมองเห็นสินค้าบนร่างกายได้ในทันทีเสมือนได้ทดลองสินค้าจริง ซึ่ง Deloitte พบว่าการที่ผู้บริโภคในซาอุดีอาระเบียสามารถลองสินค้าผ่าน AR จะทำให้ผู้บริโภคพิจารณาซื้อสินค้ามากขึ้น 34%

สายกรีน : ภูมิภาคตะวันออกกลางมีบทบาทโดดเด่นในการปรับตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะภาครัฐจริงจังในการดำเนินนโยบายเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นสีเขียว อาทิ โครงการปลูกต้นไม้ 10,000 ล้านต้นทั่วซาอุดีอาระเบีย เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับผู้ประกอบการในภูมิภาคนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาทิ Emirates Airline ที่มุ่งพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) และประสบความสำเร็จในการทดสอบการบินโดยใช้ SAF 100% ไปเมื่อต้นปี 2566 ตลอดจนผู้บริโภคในตลาดนี้ก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ซึ่ง PwC รายงานว่ากว่า 82% ของผู้บริโภคใน UAE ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่สัดส่วนผู้บริโภคในซาอุดีอาระเบียอยู่ที่ 74% ทั้งนี้ การมุ่งสู่สาย  กรีนในทุกระดับของตลาดนี้ล้วนเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นไม้ เครื่องสำอางและอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของพืชที่มาจากการรุกล้ำป่า รวมถึงบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

Most Viewed
more icon
 • Gen Z กับทิศทางตลาดอาหารโลก

  กลุ่ม Gen Z (Generation Z) คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงหลังปี 2543 ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่นอายุไม่ถึง 20 ปี Gen Z เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่หลายธุรกิจเริ่มให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มประ...

  calendar icon24.04.2019
 • ทำความรู้จัก Telemedicine... เทรนด์ธุรกิจเติบโตดีหลัง COVID-19

  การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนเริ่มทดลองใช้บริการการแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine มากขึ้น เพราะบริการดังกล่าวทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้แม้อยู่คนละที่กับผู้ป่วย ...

  calendar icon31.08.2020
 • เกาะติดกระแสการค้าสินค้าออนไลน์ในกัมพูชา

  กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน แม้การค้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม แต่การค้าในรูปแบบของ e-Commerce ก็มีการเติบโตโดดเด่นและเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ...

  calendar icon31.10.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview