จับสัญญาณธุรกิจ

จับสัญญาณธุรกิจ เดือนตุลาคม 2563

Highlight
- ความท้าทายด้านแรงงานที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
- ผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อการส่งออกและการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ
- ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน COVID-19 กับโอกาสของผู้ส่งออกไทย