จับสัญญาณธุรกิจ

จับสัญญาณธุรกิจ เดือนตุลาคม 2563

Highlight
- ความท้าทายด้านแรงงานที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
- ผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อการส่งออกและการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ
- ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน COVID-19 กับโอกาสของผู้ส่งออกไทย

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
 • จับสัญญาณธุรกิจ เดือนกันยายน 2563

  Highlight- ความเคลื่อนไหวของสินค้าส่งออกสำคัญของไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 และแนวโน้มในระยะข้างหน้า - เศรษฐกิจและการค้าโลกในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนขึ้น ทำให้ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศ/กลุ่มประเทศหนึ่งๆ อาจก่อใ...

  calendar icon08.09.2020
 • จับสัญญาณธุรกิจ เดือนสิงหาคม 2563

  Highlight- แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19 ของประเทศคู่ค้า : คาดจีนและเกาหลีใต้จะเป็นกลุ่มแรกที่เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาเท่ากับก่อนเกิด COVID-19- ญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปเวียดนาม เป็นสัญญาณเตือนว่าไทยอาจเผ...

  calendar icon13.08.2020
Most Viewed
more icon
 • จับสัญญาณธุรกิจ เดือนสิงหาคม 2563

  Highlight- แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19 ของประเทศคู่ค้า : คาดจีนและเกาหลีใต้จะเป็นกลุ่มแรกที่เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาเท่ากับก่อนเกิด COVID-19- ญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปเวียดนาม เป็นสัญญาณเตือนว่าไทยอาจเผ...

  calendar icon13.08.2020
 • จับสัญญาณธุรกิจ เดือนกันยายน 2563

  Highlight- ความเคลื่อนไหวของสินค้าส่งออกสำคัญของไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 และแนวโน้มในระยะข้างหน้า - เศรษฐกิจและการค้าโลกในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนขึ้น ทำให้ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศ/กลุ่มประเทศหนึ่งๆ อาจก่อใ...

  calendar icon08.09.2020
 • จับสัญญาณธุรกิจ เดือนพฤศจิกายน 2563

  Hightlight ในปี 2564 ราว 2 ใน 3 ของประเทศทั่วโลก จะยังมี GDP ต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาเลือกทำตลาดหรือวางกลยุทธ์ เพื่อสร้างแต้มต่อในท่ามกลางวิกฤต สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ GSP สินค้า...

  calendar icon06.11.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products