จับสัญญาณธุรกิจ

จัับสัญญาณธุรกิจ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

Highlight

อุปสรรคด้านการผลิต โดยเฉพาะการขาดแคลนวัตถุดิบในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมสำคัญกำลังกลายเป็นปัจจัยท้าทายการฟื้นตัวของการส่งออกไทยในปี 2564

 • การขาดแคลนชิปสำหรับรถยนต์คาดว่าจะกระทบต่อการฟื้นตัวของการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบในช่วงครึ่งแรกของปีนี้
 • ราคาวัตถุดิบเกษตรที่ปรับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูปมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
 • ราคาเหล็กที่ปรับสูงขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเหล็กไทยในระยะสั้น แต่กระทบต่อต้นทุนของผู้ใช้เหล็ก โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
 • จับสัญญาณธุรกิจ เดือนธันวาคม 2563

  Highlight- ประเมินแนวโน้มส่งออกปี 2564 เทียบกับการส่งออกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แบ่งได้เป็น 5 รูปแบบที่แตกต่างกัน- ทั่วโลกมีแนวโน้มจะใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อลดปัญหาโลกร้อน กดดันให้ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตั...

  calendar icon14.12.2020
 • จับสัญญาณธุรกิจ เดือนตุลาคม 2563

  Highlight- ความท้าทายด้านแรงงานที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการไทย- ผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อการส่งออกและการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ - ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน COVID-19 กับโอกาสของผู้ส่งออกไทย ...

  calendar icon08.10.2020
Most Viewed
more icon
 • จับสัญญาณธุรกิจ เดือนสิงหาคม 2563

  Highlight- แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลัง COVID-19 ของประเทศคู่ค้า : คาดจีนและเกาหลีใต้จะเป็นกลุ่มแรกที่เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาเท่ากับก่อนเกิด COVID-19- ญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปเวียดนาม เป็นสัญญาณเตือนว่าไทยอาจเผ...

  calendar icon13.08.2020
 • จับสัญญาณธุรกิจ เดือนมกราคม 2564

  Highlight -ปฏิทินเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการส่งออกของไทยในปี 2564-COVID-19 รอบใหม่ในประเทศ...ปัจจัยใหม่ฉุดส่งออกไทยในปี 2564-การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์...ปัญหากดดันการส่งออกของไทยในไตรมาส 1 ...

  calendar icon13.01.2021
 • จับสัญญาณธุรกิจ เดือนกันยายน 2563

  Highlight- ความเคลื่อนไหวของสินค้าส่งออกสำคัญของไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 และแนวโน้มในระยะข้างหน้า - เศรษฐกิจและการค้าโลกในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนขึ้น ทำให้ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศ/กลุ่มประเทศหนึ่งๆ อาจก่อใ...

  calendar icon08.09.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview