ข่าวเศรษฐกิจ

ปตท.และบางจากลดราคาแก๊ซโซฮอล์ 60 สตางค์i

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เตรียมลดราคาแก๊ซโซฮอล์ 91 ลง 60 สตางค์ และปรับราคาเบนซิน 91 เพิ่มขึ้น 60 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เพื่อเพิ่มส่วนต่างราคาให้จูงใจในการใช้แก๊ซโซฮอล์ ทำให้ราคาแก๊ซโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 33.94 บาทต่อลิตร และราคาเบนซิน 91 อยู่ที่ 35.37 บาทต่อลิตร หลังจากนโยบายปรับลดราคาเบนซินและดีเซลของรัฐบาลใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ทำให้ในช่วง 2 วันแรก มียอดการใช้เบนซิน 91 เพิ่มขึ้น 200% ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานเตรียมประชุมวาระเร่งด่วนในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เพื่อพิจารณาลดราคาแก๊ซโซฮอล์ลง เพื่อขยายส่วนต่างราคาแก๊ซโซฮอล์และเบนซิน (กรุงเทพธุรกิจ, 30 สิงหาคม 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview