ข่าวเศรษฐกิจ

ศรีไทยฯ รายได้เพิ่ม 19% ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2554

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยรายได้ครึ่งแรกของปี 2554 อยู่ที่ 3,200 ล้านบาท ขยายตัว 19% ส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวจากการจำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ผลิตจากเมลามีน โดยมีสัดส่วนส่งออกอยู่ที่ 60% และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 70% ในอนาคต นอกจากนี้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ฝาขวดน้ำดื่ม และกล่องบรรจุอาหารประเภทแช่เย็นและพร้อมรับประทาน ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดี โดยเฉพาะจากผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำ สำหรับธุรกิจขายตรงภายใต้แบรนด์ “เอสเนเจอร์” ซึ่งเริ่มส่งออกไปยังพม่าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ขยายตัวถึงราว 300% โดยเตรียมบุกตลาด สปป.ลาว และอินโดนีเซีย ในระยะถัดไป (กรุงเทพธุรกิจ, 14 ก.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview