ข่าวเศรษฐกิจ

จีนได้ประโยชน์สูงสุดจากเขตการค้าเสรีอาเซียน+3

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินผลจากการปรับลดภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1) ผลต่อ GDP พบว่าจะทำให้ GDP ของทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้นอีก 1.74 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจีนจะเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 4.87 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.87 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.01 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนไทยเพิ่มขึ้น 1.44 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่ม
2) ผลต่อการส่งออก พบว่าจะทำให้มูลค่าส่งออกของทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้น 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมาจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ราว 80% ส่วนอีก 20% มาจากกลุ่มอาเซียน โดยจีนจะมีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 4.74 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4.43 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.47 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนไทยเพิ่มขึ้น 4.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับที่ 7 ของกลุ่ม
ทั้งนี้ สินค้าที่คาดว่าไทยจะเสียเปรียบจากการเปิดเสรี ได้แก่ ข้าว สิ่งทอ ปิโตรเคมี และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะข้าวที่ปัจจุบันไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปกลุ่มอาเซียน+3 อยู่ที่ 45% แต่หลังเปิดเสรีคาดว่าจะเหลือเพียง 26.5% ขณะที่ปัจจุบันเวียดนามมีสัดส่วนอยู่ที่ 25% แต่หลังเปิดเสรีจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 33.7% (กรุงเทพธุรกิจ, 29 มิ.ย. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview