ข่าวเศรษฐกิจ

ททท.ชู 6 ยุทธศาสตร์ ดันรายได้ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวม 1 ล้านล้านบาท ในปี 2555

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดปี 2555 ได้แก่ (1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีสมดุล โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม (2) การเพิ่มการเติบโตทางรายได้อย่างยั่งยืน (3) การสร้างแบรนด์ประเทศไทยให้แข็งแกร่งผ่านแบรนด์ Amazing Thailand (4) การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ (5) การประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย และระดับท้องถิ่น และ(6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้ แผนปี 2555 จะเน้นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศจะขยายตัว 8% สร้างรายได้รวม 1 ล้านล้านบาท (โพสต์ทูเดย์, 24 มิ.ย. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products