ข่าวเศรษฐกิจ

CAT และ TOT เตรียมโรมมิ่งขยายโครงข่าย 3G

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT อยู่ระหว่างร่างข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ในการเชื่อมโยงโครงข่าย (Roaming) 3G คลื่น 850 MHz ของ CAT กับคลื่น 1900 MHz ของ TOT เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการระบบ 3G ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยหลังการทำโรมมิ่งแล้วเสร็จจะทำให้ทั้ง CAT และ TOT มีโครงข่าย 3G รวมกันถึง 10,000 สถานี แบ่งเป็นของ CAT จำนวน 5,000 สถานี และ TOT จำนวน 5,000 สถานี ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้อาจส่งผลดีให้แก่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ CAT ทำให้ TRUE จะสามารถให้บริการ 3G ทั้งบนโครงข่ายของ CAT และ TOT ได้ (โพสต์ทูเดย์, 21 มิ.ย. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products