ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งออกผลไม้ไปจีนผ่านเส้นทาง R9 ยังไม่ได้รับความนิยมนัก

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน รายงานการส่งออกผลไม้ไทยผ่านเส้นทาง R9 ไปจีน ปี 2553 มีมูลค่า 3.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนเพียง 1% ของมูลค่าส่งออกผลไม้ไปจีนโดยรวม เนื่องจาก 1) เส้นทาง R9 มีต้นทุนขนส่งสูงกว่าการขนส่งทางเรือ โดยการขนส่งผ่านเส้นทาง R9 ไปสู่เมืองหนานหนิงของจีนมีต้นทุนราว 90,000-100,000 บาท/FEU เทียบกับต้นทุนขนส่งทางเรือไปสู่ท่าเรือกวางตุ้งหรือเซี่ยงไฮ้ที่มีเพียง 45,000-51,000 บาท/FEU 2) ความไม่สะดวกของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในเส้นทางของ สปป.ลาว และเวียดนาม และ 3) โครงสร้างการค้าขายผลไม้ไทยในจีนไม่เอื้อต่อการขนส่งผ่านเส้นทาง R9 เพราะศูนย์กลางตลาดค้าขายผลไม้ของจีนอยู่ที่ตลาดเจียงหนาน เมืองกวางโจว ทำให้เมื่อผลไม้ไทยมาถึงเมืองหนานหนิงต้องขนส่งต่อไปยังตลาดเจียงหนาน อย่างไรก็ตาม เมืองหนานหนิงเตรียมที่จะจัดตั้งตลาดค้าขายผักผลไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจจีนกับฝรั่งเศส ทำให้การส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนผ่านเส้นทาง R9 อาจได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งนี้ การขนส่งผ่านเส้นทาง R9 มีจุดแข็งอยู่ที่การใช้ระยะเวลาขนส่งเพียง 2-3 วัน เทียบการขนส่งทางเรือที่ใช้ระยะเวลาขนส่งถึง 7-10 วัน (กรุงเทพธุรกิจ, 6 มิ.ย. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products