ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งออกเครื่องประดับเงินไปสหรัฐฯ ในช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 ขยายตัว 44%

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกเครื่องประดับเงินของไทยไปสหรัฐฯ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2554 สูงถึง 105.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 44% จากช่วงเดียวกันของปี 2553 แม้สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ GSP กับเครื่องประดับเงินนำเข้าจากไทยตั้งแต่ต้นปี 2554 เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัว อีกทั้งผู้ประกอบการไทยหันมาเน้นการออกแบบและการส่งมอบสินค้าตรงเวลาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแข่งขันกับเครื่องประดับเงินจากอิตาลี อินเดีย และจีน ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก เปิดเผยว่า ล่าสุดสหรัฐฯ ยังไม่มีการดำเนินการต่ออายุโครงการ GSP เพราะการยกเว้นภาษีนำเข้าภายใต้โครงการ GSP ทำให้สหรัฐฯ สูญเสียรายได้ อีกทั้งปัจจุบันสหรัฐฯ มีภารกิจที่สำคัญกว่า อาทิ การเพิ่มการจ้างงานในประเทศ และการเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ (ฐานเศรษฐกิจ, 17-20 เม.ย. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview