ข่าวเศรษฐกิจ

คาดตลาด MICE ไตรมาส 1 ปี 2554 ขยายตัว 25%

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. คาดว่าตลาดท่องเที่ยวสำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ไตรมาส 1 ปี 2554 จะขยายตัวราว 20-25% เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของไทยเริ่มดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับชาวต่างประเทศได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการในไทยมากขึ้น จึงเริ่มมองเห็นศักยภาพของไทย ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2554 ตลาด MICE กลุ่มต่างประเทศ จะมีผู้เดินทางราว 750,000 คน สร้างรายได้ 70,000 ล้านบาท ขยายตัว 20-25% ขณะที่ตลาด MICE กลุ่มในประเทศ จะมีผู้เดินทางราว 2.5 ล้านคน สร้างรายได้ 17,500 ล้านบาท ขยายตัว 30% (โพสต์ทูเดย์, 11 มี.ค. 2554)
Related
more icon
 • RCL เผยผลประกอบการธุรกิจปี 2565 ยังเติบโตดี

  บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มีรายได้ 856.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 76% (y-o-y) และมีกำไรสุทธิ 459.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 132% (y-o-y) สำหรับภาพรวมการดำเนิน...

  calendar icon09.08.2022
 • Maersk ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรปี 2565

  Maersk ผู้ให้บริการขนส่งจากเดนมาร์ก ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี 2565 หลังรายได้ไตรมาส 2/2565 สูงกว่าประมาณการ โดยสาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานโลกคับคั่งซึ่งทำให้ค่าระวางเพิ่มขึ้นนั้น ดำเนินไปยาวนานกว่าที่คาด ทั้...

  calendar icon03.08.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview