ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยเตรียมยื่นขอจดทะเบียน GI ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อีกครั้ง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า หลัง 5 ประเทศสมาชิก EU คัดค้านการขอจดทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยอ้างว่าไทยไม่ควรจำกัดการใช้คำว่าข้าวหอมมะลิแต่เพียงผู้เดียว กรมฯ จะยื่นหนังสือชี้แจงและเดินทางไปหารือกับทั้ง 5 ประเทศอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2554 เพื่อให้ EU รับจดทะเบียน GI ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย เพราะข้าวหอมมะลิเป็นภาษาไทย ขณะที่ข้าวหอมของประเทศอื่นก็มีชื่อเรียกอยู่แล้ว อาทิ กัมพูชาเรียกว่าข้าวผกามะลิ สปป.ลาวเรียกว่าข้าวดอกมะลิ นอกจากนี้ กรมฯ ยังเตรียมยื่นขอจดทะเบียน GI ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใน EU ด้วย (โพสต์ทูเดย์, 27 ม.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview