ข่าวเศรษฐกิจ

ล็อกซเล่ย์ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เตรียมลงทุนในบริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด (ถือหุ้นสัดส่วน 45%) ทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8.68 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 215 ไร่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2554 และเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในเดือนกันยายน 2554 (กรุงเทพธุรกิจ, 18 ม.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview