ข่าวเศรษฐกิจ

Moody’s ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือตราสารทางการเงินของอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 Moody’s ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือตราสารทางการเงินของอินโดนีเซีย ดังนี้
  - Long-term Foreign and Local Currency Government Bonds 1 Notch จาก Ba2 เป็น Ba1
  - Country Ceiling for Foreign Currency Bonds 1 Notch จาก Ba1 เป็น Baa3
  - Country Ceiling for Foreign Currency Bank Deposits 1 Notch จาก Ba3 เป็น Ba2
  - Country Ceiling for Local Currency Bonds and Bank Deposits 1 Notch จาก Baa2 เป็น Baa1
เนื่องจากเศรษฐกิจอินโดนีเซียเติบโตอย่างแข็งแกร่งและการเมืองมีเสถียรภาพ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าอินโดนีเซียต่อเนื่อง อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจอินโดนีเซียในระยะถัดไป ขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศของอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลอินโดนีเซียปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือตราสารทางการเงินของอินโดนีเซียอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 ปีนับตั้งแต่เผชิญวิกฤตการเงินในเอเชียในปี 2540 (Moody’s, Bloomberg, Bangkok Post, กรุงเทพธุรกิจ, 17-18 ม.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
Tag
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview