ข่าวเศรษฐกิจ

มูลค่าการค้าชายแดน 11 เดือนแรกปี 2553 ขยายตัว 23.7%

กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาวะการค้าชายแดนช่วง 11 เดือนแรกปี 2553 มีมูลค่า 712,324 ล้านบาท ขยายตัว 23.7% แบ่งเป็นการส่งออกมีมูลค่า 443,574 ล้านบาท ขยายตัว 35.6% และการนำเข้ามีมูลค่า 268,750 ล้านบาท ขยายตัว 8.0 % ทำให้ไทยเกินดุล 174,824 ล้านบาท สำหรับสินค้า 10 อันดับแรกที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด ได้แก่ ยางพารา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ น้ำมันดีเซล มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ผ้าผืนและด้าย และน้ำมันเบนซิน ทั้งนี้ การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่า 456,357 ล้านบาท ขยายตัว 31.6% คิดเป็นสัดส่วนราว 64.1% ของมูลค่าการค้าชายแดนรวม โดยส่วนใหญ่เป็นการค้าผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา (ประชาชาติธุรกิจ, 30 ธ.ค. 2553 - 2 ม.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview