ข่าวเศรษฐกิจ

มูลค่าส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2553 ขยายตัว 28.5%

กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาวะการส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2553 มีมูลค่า 17,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 28.5% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 17,292 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 35.3% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 408 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่การส่งออกขยายตัวดี ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และอาหาร ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมที่การส่งออกขยายตัวดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก และสิ่งทอ
สำหรับการส่งออกช่วง 11 เดือนแรกปี 2553 มีมูลค่า 177,977 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 29.2% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 166,101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 39.3% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 11,876 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ การส่งออกโดยใช้สิทธิ์ FTA ในเดือนพฤศจิกายน 2553 จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ มีมูลค่า 9,363 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 44.9% ประเทศที่ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ์ FTA มากที่สุด คือ จีน รองลงมาเป็นออสเตรเลีย (กรุงเทพธุรกิจ, 20 ธ.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview